Foto: Adobe Stock

Trafikverket: "Räkna med köer på E6:an"

Bro byggs om utanför Lomma under vecka 23 och 24

LOMMA. Trafikverket varnar för köbildning på E6 när broar mellan trafikplats Alnarp och trafikpalts Lomma renoveras.

Av
Cesar Fältskär

Från vecka 23 till vecka 24 kommer ett broarbete påbörjas utanför Lomma på E6:an. Genom brorenoveringen ska trafiksäkerheten öka och trafikanter kan fortsätta ta sig fram tryggt, smidigt och säkert.

Räckena ska bytas ut från måndag 3 juni fram till fredag 14 juni. Arbetet går i södergående riktning mot Malmö.

Trafikverket skriver på sin hemsida: "för att vi ska kunna skapa en säker miljö för dig som bilist och för personalen som utför arbetet sänks hastigheten till 70 km/h och körfält kommer att smalnas av. Två körfält kommer dock att vara öppna under hela arbetets gång", Jörgen Boström projektledare, Trafikverket.

Publicerad 29 May 2019 11:31