Foto: Mostphotos

Regionbudgeten:

Ingen skattehöjning i Skåne

Oppositionen: "Kommer att leda till fortsatt stora underskott"

SKÅNE.

I år höjdes skatten med 49 öre. Någon mer höjning blir det inte. Sverigedemokraterna stöder alliansens budgetförslag om oförändrar skatt nästa år. Det kommer att slå hårt, inte minst mot den skånska vården, menar oppositionspartierna.

Av
Andreas Holm

– Alliansen räknar med att tiden står still och att större befolkning och fler äldre inte ökar behoven av sjukvård. Det är inte seriöst och kommer att leda till fortsatt stora underskott och nya sparpaket på framför allt sjukhusen, säger oppositionsrådet Henrik Fritzon (S), i en kommentar.

I alliansens budgetförslag riktas "ökat fokus mot nära vård". Samtidigt slår de fast att Skånes "finansiella ställning är svag". Men någon höjd skatt blir det inte. Socialdemokraterna föreslår en skatteökning på 15 öre, Miljöpartiet 20 öre och Vänsterpartiet föreslår hela 50 öre.

– För bara ett halvår sedan höjdes skatten med 49 öre. Det är oansvarigt att då föreslå skattehöjningar på 15-20-50 öre när det inte ens gått ett budgetår, kommenterar Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande, till Sydsvenskan.

Regionstyret föreslår i sitt budgetförslag för 2020 att skatten på 11,18 kronor per intjänad hundralapp lämnas oförändrar. Samtidigt tillförs 928 miljoner kronor till hälsa- och sjukvård och 206 miljoner kronor till kollektivtrafiken som anses vara "ett viktigt redskap för att binda samman Skåne och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt" enligt förslaget. När bland annat sjukhusen och primärvården får ta del av fler miljoner väntas besparingar på psykiatrin med omkring 100 miljoner kronor.

– Det är fullständigt absurt att genomföra en sådan kraftig besparing. Arbetet mot den psykiska ohälsan i samhället måste växlas upp – inte slaktas på det här sättet. Det är inget annat än ett svek. Jag blir oerhört beklämd av den här besparingen. Alliansen är bra på oneliners och plattityder utan substans. Men jag önskar att de för en gångs skull kunde lägga den tomma retoriken åt sidan och se skåningarna i ögonen och förklara varför det ska sparas på just psykiatrin, säger Miljöpartiets gruppledare i Skåne Mätta Ivarsson, i ett pressmeddelande.

MP föreslår i sin skuggbudget ökade satsningar på barn- och ungdomspsykatrin med 32 miljoner kronor, att kulturbudgeten återställs och att stärka klimatarbetet med bland annat en koldioxidbudget och mer ekologisk mat i regionen.

Vänsterpartiet vill bland annat införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, låta barn, unga och pensionärer resa gratis i kollektivtrafiken och precis som MP återställa kulturbudgeten. "Läget i Region Skåne är utmanande, men genom att satsa strategiskt på personal, arbetsmiljö och på en utbyggd infrastruktur går det att bygga en jämlik sjukvård för framtiden och en infrastruktur som håller. För att göra det gäller det att gasa, inte bromsa.", skriver partiet i sin budget.

Med en ökat skatt om 15 öre vill Socialdemokraterna att 500 fler anställas inom vården, taxorna ska sänkas för tandvården och busstrafiken som drogs in tidigare i år ska återställas.

– Vi väljer en annan väg. Vi säger nej till besparingarna i alliansens budget och ger sjukvården full ersättning för att kunna hålla jämna steg med samhällsutvecklingen, säger Henrik Fritzon (S), i ett pressutskick.

Alliansen räknar med ett resultat på 900 miljoner kronor 2020 och förväntar sig över en miljard året efter. Och de dystra siffrorna i år, med bland annat minus i sjukvården, kan putsas till med statligt bidrag enligt en prognos från styret. Det är siffror som får SD att rösta för oförändrad skattesats.

– Om det stämmer så skulle Region Skåne landa på ett resultat på 800 miljoner i år, alltså missa budgeten med 200 miljoner. Det är inte lika nattsvart som det sett ut tidigare, säger SD:s regionråd Niclas Nilsson till Sydsvenskan.

Partiet vill i sin budget öppna fler skånska vårdplatser, satsa på psykiatrin och erbjuda personal flexibel arbetstidsmodell. Pengar tas bland annat från kultur, inköp av ekologisk mat och ett kraftigt bantat regionkontor.

Beslut om budget för 2020 har tidigarelagts för att verksamheterna ska få det lugnare i processen och väntas antas på kommande regionfullmäktige i juni till skillnad från som vanligt i oktober.

Publicerad 07 June 2019 06:00