Till följd av att spiralen gick sönder kan kvinnans möjligheter att bli gravid påverkas.

Till följd av att spiralen gick sönder kan kvinnans möjligheter att bli gravid påverkas. Foto. Adobe Stock

Bit av spiral fastnade i äggledaren – kan påverka framtida graviditet

IVO kritiserar Region Skåne för bristande information

SKÅNE. Närmare 6 000 skånska kvinnor har de senaste åren fått insatt defekta kopparspiraler som riskerar att falla sönder inuti kroppen. Trots att Region Skåne kände till produktionsfelet valde de att inte informera kvinnorna, något som de nu kritiseras för av inspektionen för vård och omsorg.

Det var i slutet av maj som det uppdagades att Region Skåne valt att inte informera de närmare 6 000 skånska kvinnor som fått defekta kopparspiraler insatt mellan 2015-2017. Detta trots att de fått information om felet av produkttillverkaren.

– Vi kan inte med säkerhet identifiera de kvinnor som fått just den här kopparspiralen insatt som kan vara defekt. Skulle man gå ut med en allmän information skulle man oroa ett stort antal kvinnor som inte har en spiral av det märket, sa tillförordnad regional chefsläkare Håkan Miörner säger till SVT Nyheter då.

Nu får Region Skåne kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som menar att beslutet att inte informera patienterna var felaktigt.

IVO:s beslut kommer efter en anmälan från en kvinna vars spiral gick sönder ett drygt år efter att Region Skåne fått information om produktionsfelet. Något som alltså hade kunnat förhindras om hon fått information i tid menar kvinnan som i sin anmälan skriver:

"Jag ledsen, besviken och förbannad över hur jag blivit behandlad och konsekvenserna av min vårdgivarens inkompetens. Deras rutiner har uppenbarligen brustit i flera led och det år jag tillsammans med flertalet andra kvinnor som får ta konsekvenserna av det".

Kvinnan beskriver hur mittdelen av hennes spiral kom ut i samband med en menstruation. Båda vingdelarna saknades dock, vilket fick henne att söka vård hos sin gynekolog.

Hon fick en remiss för hysteroskopi, vilken visade att en av vingdelarna fastnat i äggledaren. Trots ihärdiga försök gick den inte att få bort. Läkarna sa att de kunde försöka med en ny hysteroskopi vid senare tillfälle, men att chansen att de skulle lyckas bättre då var liten.

Beslut togs istället att låta plastbiten sitta kvar i äggledaren, vilket i framtiden kan komma att påverka kvinnans chanser att bli gravid.

Kvinna är besviken på vårdgivarens beslut att inte informera berörda kvinnor direkt när de fick reda på defekten.

"Vem är ansvarig för ett sånt både vågat och obegripligt beslut?!", skriver hon.

IVO slår nu fast att Region Skåne borde ha informerat kvinnan, och alla andra berörda kvinnor, om de väsentliga riskerna för komplikationer.

I utredningen har det framkommit att Region Skåne inte hade möjlighet att spåra vilka kvinnor som fått den aktuella spiralen och att tillverkaren av spiralen bedömde att det inte fanns anledning att ta ut spiralerna i förtid.

IVO påminner dock regionen om att tillverkarens rekommendationer inte går före den lagstadgade skyldigheten att ge patienterna den information de har rätt till.

Publicerad 10 June 2019 12:50