I en pågående vetenskaplig konferens i USA presenterades det att Sverige är det land där vuxna dricker mest mjölk per person och år.

I en pågående vetenskaplig konferens i USA presenterades det att Sverige är det land där vuxna dricker mest mjölk per person och år. Foto: Deniz Leu/Adobe Stock

Inget land dricker så mycket mjölk som Sverige

Studie visar på högre risk för dödlighet

Av
Sofia Sundqvist

SVERIGE. I en pågående vetenskaplig konferens i USA presenterades det att Sverige är det land där vuxna dricker mest mjölk per person och år, rapporterar Vetenskapsradion.

Efter Sverige kommer Finland och Island. I Kina, Togo och Sudan dricks det minst mjölk.

En studie från Uppsala universitet och Karolinska institutet visar att den som dricker mycket mjölk löper större risk att dö i förtid.

Organisationen LRF Mjölk delar dock inte den bilden.

– Den absoluta majoriteten pekar åt ett annat håll, nämligen att mjölk och mjölkprodukter snarare är kopplade till minskad risk för ohälsa, t.ex. minskad risk för övervikt, diabetes typ 2 och stroke. Nyligen utkom även Livsmedelsverket med rådet att introducera mjölk till barn redan under ett år för att det är ett så näringsrikt livsmedel, säger Ann-Kristin Sundin, nutritionsexpert på LRF Mjölk.

Livsmedelsverket slår fast att 2-5 dl mjölk eller mjölkprodukter per dag räcker för att möta behovet av kalcium.

Publicerad 14 June 2019 05:00