"Det finns en annan grupp som är ett stort problem i trafiken, och det är egoisterna”, skriver MHF i ett pressmeddelande. Foto: Adobe Stock/MHF

MHF: Den här gruppen orsakar mest bråk i trafiken

Gäller inte bara de med körkort

SVERIGE. Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) sätter ner foten mot alla som bråkar i trafiken. I synnerhet en grupp pekas ut som orsak till att det dagligen tutas, skriks och räcks finger i trafiken.

”Problemet i trafiken är inte gruppen cyklister eller gruppen bilister. Inte heller gruppen gångare eller gruppen motorcyklister. Inte ens gruppen taxichaufförer eller busschaufförer. Det finns en annan grupp som är ett stort problem i trafiken, och det är egoisterna”, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Uttalandet gjordes i samband med MHF:s förbundsmöte. MHF konstaterar att den som tar körkort har en skyldighet att visa hänsyn i trafiken.

”Detta gäller även de som vistas i trafiken utan att behöva körkort, som gångtrafikanter och cyklister. Det är ingen rättighet för trafikanterna att själviskt få ta sig fram fortast möjligt med alla till buds stående medel”, står det att läsa.

Ju fler trafikanter som lämnar sitt egoistiska beteende hemma, desto fler incidenter skulle förhindras och möjligheten att uppnå nollvisionen förbättras avsevärt, resonerar MHF.

Publicerad 19 June 2019 10:04