Perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde är bara några av alla platser som omfattas.

Perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde är bara några av alla platser som omfattas. Foto: Rosengaard/Adobe Stock

Nu införs nya tobakslagen – det här gäller

Rökrutor måste tas bort

SVERIGE. Från och med den 1 juli börjar den nya tobakslagen att gälla. De nya bestämmelserna ska bland annat ge fler rökfria miljöer utomhus. Men vad gäller egentligen?

Var blir det förbjudet att röka?

Perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.

Uteserveringar utanför krogar och kaféer.

Inhägnade idrottsanläggningar.

Allmänna lekplatser.

Entréer till offentliga lokaler som myndigheter, affärer, restauranger, järnvägsstationer, sjukhus och vårdcentraler.

Vilka produkter omfattas?

Cigaretter och pipor.

Vattenpipa, även med annat innehåll än tobak.

E-cigarretter.

Vilka skyldigheter och rättigheter har företagare?

Den som bedriver verksamhet dit allmänheten har tillträde har ett ansvar att informera om rökförbudet, exempelvis genom skyltar vid entrén. Askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra måste tas bort. En företagare har laglig rätt att avvisa personer som röker.

Vad gäller för den som säljer tobak?

Tillstånd krävs för att få sälja tobaksprodukter. Det ställs höga krav på försäljarens lämplighet och ansökan om tillstånd görs hos kommunen.

Varför införs lagen?

– Tanken med det utökade förbudet är både att ge fler människor möjlighet att vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för rökens negativa effekter och att minska den sociala exponeringen av rökning, något som man hoppas ska bidra till att färre ungdomar börjar röka, säger Pierre Melkersson på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.

Källor: Helsinborgs stad/Länsstyrelsen Skåne

Publicerad 30 June 2019 00:00