Alkoglass säljs enbart via Systembolaget från den 1 juli.

Alkoglass säljs enbart via Systembolaget från den 1 juli. Foto: Pressbild

Här är de nya lagarna som gäller från 1 juli

Från alkoglass till längre bussar

SVERIGE.

Alkoglass bara på Systembolaget, gratis cellprov och längre bussar. Från den 1 juli börjar en rad nya lagar gälla.

Av
Mattias Grenholm

Du känner säkert redan till rökförbudet på uteserveringar och lekplatser samt att föräldraledighet ska kunna tas ut av "bonusföräldrar".

Dessa, och en rad nya lagar träder i kraft den 1 juli eller lite senare som ett resultat av det så kallade januariavtalet mellan regeringen, Centern och Liberalerna. Här är ett axplock:

Glass med alkohol i får inte längre säljas av andra än Systembolaget. Alkoglassen är att betrakta som "alkoholdrycksliknande preparat" och regleras därmed som alkoholdrycker.

Alla kvinnor kommer att kostnadsfritt kunna få genomgå screening för livmoderhalscancer.

Åldersgränsen för att köra vattenskoter sätts till 15 år. Anledningen är att det är ett kraftfullt fordon som kan vara svårt för yngre att använda säkert.

Bussar i kollektivtrafiken tillåts bli längre. Den nya maxgränsen sätts till 24 meter, mot tidigare 18,75 meter, och har flera ledade sektioner. Sådana "superbussar" har redan kört i Malmös kollektivtrafik en tid.

En "läsa-skriva-räkna-garanti" införs så att elever i förskolan och lågstadiet ska kunna få särskilt stöd om de ligger efter i läsning, skrivande eller matematik.

Nya regler för altanbyggande innebär att man inte behöver söka bygglov, eller bry sig om detaljplanen, så länge som den nya altanen håller sig inom 3,6 meter från huset, inte är högre än 1,8 meter och håller 4,5 meters avstånd till tomtgränsen.

Den tillfälliga lag om tillfälligt uppehållstillstånd som infördes 2015 förlängs till juli 2021. Samtidigt kommer vissa som bedöms vara i behov av skydd på grund av situationen i hemlandet få möjlighet att återförenas med anhöriga som befinner sig i Sverige.

Sänkt arbetsgivaravgift för unga som fyllt 15 år men inte ännu 18 år.

Begränsad strejrätt mot arbetsgivare som har kollektivavtal.

Publicerad 01 July 2019 09:00