Tågresandet ökar i Skåne.

Tågresandet ökar i Skåne. Foto: Studio E

Ny undersökning: Fler väljer tåg framför bil i Skåne

Över 38 000 personer deltog

SKÅNE. Bilresandet minskar i Skåne samtidigt som allt fler väljer kollektivtrafiken. Det visar den största resvaneundersökningen som någonsin gjorts i regionen.

Andelen resor med bil per person har minskat från 57 till 53 procent. Samtidigt har kollektivtrafikresandet ökat från 15 till 20 procent. Det är framför allt tågresandet som ökat, från sex procent till nio procent av alla resor.

Av samma undersökning framgår att de vraje dag görs en miljon cykelresor i Skåne. Högst andel resor som sker med cykel sker i Lunds kommun, men andelen har minskat från 28 till 27 procent. I Malmö har andelen cykelresor däremot ökat, från 22 till 25 procent.

– Resultatet från resvaneundersökningen visar hur viktigt det är att vi fortsätter att satsa på kollektivtrafik och cykelvägar så att de som faktiskt behöver bilen för att få vardagen att funka slipper den trängsel som biltrafiken ger om alla tvingas ut på vägarna, säger Region Skånes utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts i ett pressmeddelande.

Undersökningen genomfördes under 2018. I underlaget ingår enkätsvar från över 38 000 personer samt 72 000 registrerade resor.

– Detta var den största resvaneundersökningen som har gjorts iSkåne. Vi har ännu inte hunnit sätta oss in helt i detta omfattande underlag, utan det är först nu när resultatet har kommit in som vi bättre kan förstå hur Skåningarna reser och vad vi och kommunerna kan göra för att förenkla skåningarnas vardag och samtidigt få fler att resa mer hållbart, säger Emma Morin som har varit projektledare för undersökningen.

Publicerad 07 July 2019 00:00