Runt 30 000 gymnasieelever hade så hög ogiltig frånvaro så att de förlorade studiestödet under senaste läsåret.

Runt 30 000 gymnasieelever hade så hög ogiltig frånvaro så att de förlorade studiestödet under senaste läsåret. Foto: Adobe stock

Fler gymnasieelever skolkar – 30 000 miste sitt studiebidrag

1 500 hamnade hos kronofogden efter återbetalningskrav

SVERIGE.

Nästan 30 000 gymnasieelever fick sitt studiebidrag indraget förra läsåret på grund av skolk. Siffran är rekordhög och ökningen av ogiltig frånvaro har i första hand skett på friskolor, rapporterar CSN.

Av
Mattias Grenholm

29 600 gymnasieelever hade så mycket ogiltig frånvaro under läsåret 2019/2019 att de fick sitt studiebidrag indraget. Det motsvarar 8,7 procent av landets alla elever och är en ökning jämfört med läsåren därförinnan, 8,5 procent för 2017/2018 och 7,9 procent för 2016/2017.

Detta framgår av en rapport från Central Studiestödsnämnden, CSN, som är den myndighet som betalar ut studiebidragen.

Sett över hela landet har andelen med ogiltig frånvaro ökat på fristående skolor medan frånvaron på kommunala skolor ligger oförändrad. 64 procent av skolkarna är pojkar, 36 procent flickor.

– På friskolorna ser vi både ett ökat antal elever och en högre andel med ogiltig frånvaro. Det får genomslag på andelen med indraget studiebidrag totalt sett, säger Andreas Dahlkvist, analytiker hos CSN.

Gotlands elever har mest frånvaro och 13,4 procent har fått indraget bidrag, minst antal finns i Jämtlands län, 4,8 procent. I Skåne skolkade 9,1 procent av gymnasieeleverna så mycket att studiebidraget rök under läsåret.

Bland kommunerna i Skåne sticker Burlöv ut med 33 procent. Det är en kraftig ökning jämfört med läsåret innan, då 11 procent fick indraget bidrag – läsåret 2016/2017 var det inte en enda elev.

Bäst i Skåne på närvaro var eleverna i Ängelholm och Höganäs, där endast 1,2 procent av eleverna fick indraget studiebidrag.

Hälften av de elever som fick indraget bidrag fick även ett krav på att betala tillbaka sitt stöd. För 11 procent av dem gick det illa – de hamnade hos kronofogden eftersom de inte klarade av att betala tillbaka. Detta är en hög andel jämfört med tidigare år, rapporterar CSN.

Publicerad 11 July 2019 07:00