Samma diagnos får olika behandling beroende på kön.

Samma diagnos får olika behandling beroende på kön. terovesalainen/Adobe Stock

Kvinnor sjukskrivs i högre utsträckning än män

Trots samma funktionsnedsättning

SVERIGE.

Kvinnor och män sjukskrivs olika mycket, visar en granskning från Riksrevisionen.

Av
Sofia Sundqvist

Enligt granskningen så sjukskrivs kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk diagnos sjukskrivs 30 procent mer än män.

En förklaring till skillnaderna kan vara läkarens osäkerhet i bedömningen av arbetsförmåga, eftersom bedömningen i dessa diagnoser till stor del beror på patientens egen beskrivning av sin hälsa.

– Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män. Det påverkar människors arbetsinkomster, pension och i värsta fall även hälsan. Ytterligare initiativ bör därför tas för att minska dessa skillnader, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Riksrevisionen vill nu att regeringen tillsätter en utredning.

– Man kan bli bättre på att följa upp läkarnas läkarintygsskrivande. Att hälso- och sjukvården får incitament att minska utrymmet för osakliga könsskillnader i sjukfrånvaron, säger Pathric Hägglund, projektledare på Riksrevisionen.

Publicerad 20 July 2019 00:00