Foto. Press

Carl Johan Sonesson: ”Måste bli bättre på att använda oss av tekniken”

Ökad befolkning innebär utmaningar

SKÅNE. Satsningar på infrastruktur och på ny teknik inom sjukvården är viktigt för att möta de framtida utmaningarna med en ökande och äldre befolkning i Skåne. Det tycker regionsordförande Carl Johan Sonesson (M).

Av
John Nordh

80-plussare är den andel av Skånes befolkning som kommer att öka allra mest de kommande tio åren. Enligt Region Skånes prognos med hela 40 procent. En tydlig effekt av det är att kostnaderna för sjukvården kommer att stiga enligt Carl Johan Sonesson.

Därför är det viktigt att regionen hushåller med de intäkter som finns på ett smart sätt, tycker han. Ett sätt är att bli bättre på att ta till sig all den nya teknik som finns inom vården.

– Med hjälp av tekniken kan man göra rätt mycket själv hemma redan idag som då gör att man inte behöver vara inne i sjukvården lika mycket. Detta skulle frigöra en hel del pengar som vi istället kan lägga på att utöka antalet vårdplatser för den vård som kräver det. Det är viktigt att vi skyndar på detta. Tekniken är jätteviktig, säger Carl Johan Sonesson.

För att få skatteintäkterna att räcka när andelen äldre ökar, tror han att människor kommer behöva arbeta längre. Annars riskerar det att leda till ett ekonomiskt underskott, enligt regionsordföranden.

– Det vi kan göra är att ge människor incitament att arbeta i några år längre. Till exempel genom högre pensioner och mer pengar i lönekuvertet. Det är jätteviktigt eftersom det handlar om hela välfärdssystemet. Detta är delvis också en fråga på riksnivå.

Region Skånes prognos visar att 50 procent av befolkningen redan idag bor på den västra sidan av landskapet. Därför är det även där den största ökningen av människor förväntas att ske. Carl Johan Sonesson tycker det är viktigt att alla delar av länet hålls levande och för att lyckas med det vill han se satsningar på både fysisk och digital infrastruktur.

– Att både stad och landsbygd fungerar i Skåne är en central fråga. Vi borde kunna göra det mer attraktivt för människor att bo på landsbygden men då krävs det en fungerande infrastruktur i form av vägar och tågförbindelser. Jag tror också det är viktigt att bygga ut bredbandet så att vi har det även i de mindre byarna så att man kan bo på ett ställe och arbeta på ett annat, säger han.

Hur ser du på att Skånes befolkning ökar?

– Det är mycket positivt att vi har en nettoökning. Men om en stad, kommun eller region ökar för mycket för snabbt så kan det bli kortvariga problem om man inte har rätt resurser för att möta upp det och hinner dimensionera välfärdens service. Men långsiktigt är det bra att vi ökar. Det är ett tecken på att folk vill bo här och att man mår bra.

Publicerad 13 August 2019 00:00