Antalet olyckor på E6 har minskat kraftigt, enligt Trafikverket.

Antalet olyckor på E6 har minskat kraftigt, enligt Trafikverket. Foto: Göran Orrghen/Adobe Stock

Efter omkörningsförbudet på E6: Olyckorna har halverats

"Ger en signal om att åtgärden var rätt"

SKÅNE.

I våras infördes ett utökat omkörningsförbud för tunga lastbilar på E6. Sedan dess har antalet olyckor halverats, enligt Trafikverket.

Av
Sarah Bernshed

Det var i mars månad som omkörningsförbud för tunga lastbilar infördes på E6 mellan Helsingborg och Vellinge. Samtidigt infördes ändrade dispensregler för långsamtgående mobilkranar. Nu visar en första uppföljning att antalet olyckor sedan dess nästan har halverats jämfört med samma period förra året.

– Att vi redan nu ser ett så fint resultat är glädjande och ger en signal om att åtgärden var rätt och att vi faktiskt kan förbättra framkomligheten även utan att göra fysiska ombyggnader. Vi är medvetna om att uppföljningen görs i ett tidigt skede, men vi fortsätter att följa upp olycksstatistiken och hoppas att det positiva resultatet fortsätter framöver, säger Jack Bårström, samhällsplanerare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Som Lokaltidningen tidigare har rapporterat om är dessa åtgärder en del av en större satsning för att minska störningarna och öka framkomligheten på den hårt trafikerade E6. Ytterligare satsningar är bland annat arbetet med fyra spår mellan Arlöv och Lund och ombyggnaden av Lommabanan för persontågstrafik i syfte att få fler pendlare att välja tåget istället för bilen.

Publicerad 12 September 2019 10:43