Skelettdelarna som hittades vid en VA-grävning vid Kvarntorget är troligtvis från medeltiden, det har Rättsmedicinalverket kommit fram till. Återstår att se om det leder till fler åtgärder, som en arkeologisk utgrävning.

Skelettdelarna som hittades vid en VA-grävning vid Kvarntorget är troligtvis från medeltiden, det har Rättsmedicinalverket kommit fram till. Återstår att se om det leder till fler åtgärder, som en arkeologisk utgrävning. Foto: NSVA/Adobe Stock (Obs, båda bilderna är genrebilder)

Del av skalle grävdes upp vid Kvarntorget

Rester av två män kommer sannolikt från medeltiden

LANDSKRONA.

NSVA grävde för VA-arbeten vid Kvarntorget när personalen plötsligt såg skelettdelar nere i gropen. När Rättsmedicinalverket nu undersökt fynden kan man utesluta brott – åtminstone i modern tid. Benen har sannolikt hamnat i jorden under medeltiden.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det var vid åttatiden på tisdagsmorgonen förra veckan som upptäckten gjordes. Då avbröts grävarbetet och en ditkallad polispatrull fick ta hand om skelettdelar, inklusive delar av ett kranium som transporterades till Rättsmedicinalverket i Lund. Men polisen har inte haft misstanke om något brott.

– Det är inte någon förundersökning inledd, säger Andreas Nilsson, ingripandepolis i Klippan som fått ärendet på sitt bord.

Polisen tror att det skulle kunna röra sig om lämningar från en äldre begravningsplats som kan ha funnits i området.

Efter att ha undersökt materialet kunde Rättsmedicinalverket under måndagen bekräfta den misstanken.

– Vi har haft kontakt med en arkeolog som slår fast att skelettdelarna är minst 200 år gamla, sannolikt från medeltiden, säger Ebba Katsler, läkare på Rättsmedicinalverket.

Förutom delar av ett kranium innehåller materialet delar av bäckenben från män.

– Det är två högerdelar, och därför kan vi säga att det är två individer. Det är sannolikt två män, någonstans i åldern 25 till 35 år, berättar Ebba Katsler.

I fyndet finns även en del av ett lårben, som kommer från en tredje individ. Huruvida kraniedelarna kommer från någon av de tre individerna har inte gått att fastslå.

Sedan benfyndet förra tisdagen har grävarbetet vid Kvarntorget legat nere.

– Länsstyrelsen kom och gjorde en inspektion i fredags, säger Alf Östberg, projektledare på NSVA.

– Men sedan dess har vi inte fått någon återkoppling tyvärr. Vi har dock en annan sträckning som vi kan arbeta på.

Publicerad 03 December 2019 06:30