Standarden bör höjas på Svalövs koloniområde, menar Centerpartiet.

Standarden bör höjas på Svalövs koloniområde, menar Centerpartiet. Foto: Google Street view

Koloniförening vill ha el

Har skickat brev till kommunen

SVALÖV. Svalöfs koloniförening Astern vill att kommunen hjälper dem att dra in el på koloniområdet. Det kan vara ett sätt att minska inbrottsrisken. Samtidigt agerar Centerpartiet i frågan genom en motion.

Av
Jonas Lundin

I Svalövs tätort finns det ett koloniområde med 30-35 stugor. Där saknas det dock elektricitet, och det finns enbart några få ställen där man kan hämta vatten. Det saknas också en permanent toalett. Svalöfs koloniförening Astern har skrivit ett brev till Svalövs kommun, där de önskar få hjälp av kommunen att dra in el till området.

– Vi har haft inbrottsvåg. Förra året var det nästan 15 stugor som det var inbrott i. Det skulle bli säkrare och kanske färre inbrott då, säger Ismet Dizdarevic, ordförande för Svalöfs koloniförening Astern.

– Vi hade velat dra in el, men inte till stugorna. Det räcker att vi har som på campingplatserna. Så kanske tre, fyra sådana stolpar på gångarna där man kan dra in el. Vissa behöver inte el, någon vill ha el.

Frågan har också fångats upp politiskt. Centerpartiet yrkar i en motion på att ”kommunen undersöker möjligheterna till och intresset för en högre standard på koloniområdet på det nuvarande stället eller på annan plats”. En eventuell flytt är inget som har diskuterats på koloniföreningens möten, berättar Ismet Dizdarevic.

– Det är inget som jag själv kan styra och bestämma. Det får vi sätta oss ner på årsmöte med medlemmarna och besluta om det är intressant, säger han.

En annan fråga är den om toaletter som saknas. Koloniföreningen har skaffat en provisorisk toalett som de tömmer i slutet av säsongen.

– Vi hade velat bli av med den provisoriska toalett som vi köpt. Folk vill helst in gå in där, säger Ismet Dizdarevic.

Det är Marie Irbladh (C) och Fredrik Jönsson (C) som lagt fram Centerpartiets motion. Den ska också ses i ljuset av ett ökat intresse för kolonier och stadsodling, menar Fredrik Jönsson.

– Vi vill titta på det brett, antingen är de kvar på samma ställe och att koloniområdet uppgraderas till typ 2.0 eller så hittar vi en annan plats som är bättre, säger Fredrik Jönsson.

Han betonar att det hela bör ske i samråd med Svalöfs koloniförening Astern.

Publicerad 05 December 2019 08:30