Här (röd ring) ligger den avstyckade gården Nedra Glumslöv 14:4 som kommunen nu köpt för 7,2 miljoner kronor. Det gör kommunen till ensam markägare i området där Glumslöv skulle kunna tänkas växa. Var och hur det är lämpligt att samhället växer ska en ny fördjupad översiktsplan visa.

Här (röd ring) ligger den avstyckade gården Nedra Glumslöv 14:4 som kommunen nu köpt för 7,2 miljoner kronor. Det gör kommunen till ensam markägare i området där Glumslöv skulle kunna tänkas växa. Var och hur det är lämpligt att samhället växer ska en ny fördjupad översiktsplan visa. Karta: Landskrona stad

Ny plan och nytt gårdsköp för växande Glumslöv

Kommunen säkrar mark för växande by

LANDSKRONA.

Nyligen skrev Lokaltidningen om att Häljarp växer och att en detaljplan ska tas fram för ett nytt bostadsområde i östra kanten av byn, mot Saxtorpsskogen. Men det är inte bara Häljarp som politikerna vill se växa. En ny plan ska tas fram även för Glumslöv, och ett fastighetsköp för 7,2 miljoner kronor ska säkra marktillgången.

Av
Per Eeg-Olofsson

Glumslöv fanns på dagordningen på flera sätt när kommunstyrelsen träffades senast. En punkt handlade om att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Glumslöv – ett uppdrag som förvaltningen nu alltså fått.

En fördjupad översiktsplan brukar tas fram när det finns planer för större förändringar av ett samhälle eller en stadsdel, och är inte samma sak som en detaljplan. Medan en detaljplan i detalj visar hur bebyggelsen ska se ut (eller ser ut), är syftet med en fördjupad översiktsplan att svara på frågor som var det är lämpligt att bygga bostäder, hur det ser ut med kollektivtrafik, buller, miljörisker, va-nät och annat.

Det som politiker och tjänstemän särskilt vill undersöka är hur Glumslöv kan växa med hänsyn till natur- och kulturintressen, utöver de platser som redan pekats ut i det plandokument som gäller just nu, den kommunövergripande översiktsplanen från 2016. Att landskapsbilden kring Glumslöv, med fri sikt mot sundet, anses viktig att bevara har flera tidigare ärenden visat, som oftast gällt bygglov.

Gården som kommunen nu köpt omges av mark som kommunen redan äger (grå markering).

Gården som kommunen nu köpt omges av mark som kommunen redan äger (grå markering). Karta: Landskrona stad

Därför är det en händelse som såg ut som en tanke att kommunstyrelsen på mötet även beslutade att staden ska köpa en fastighet vid Glumslöv. Det gäller en avstyckad gård som tillhört Svenska kyrkans prästlönetillgång och ligger vid Johan Pers väg, bara några tiotal meter från villakvarteret öster om Hövdingaleden. Det blev budgivning kring fastigheten och kommunen lade det vinnande slutbudet: 7,2 miljoner kronor. Kommunen äger sedan tidigare den omgivande jordbruksmarken, och kan nu alltså fritt göra upp planer för den.

Publicerad 05 December 2019 10:00