"Det krävs handlingskraft från många aktörer och utifrån många olika perspektiv", säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Foto: Ritzau Scanpix/Henning Bagger

45 000 lärare kommer att saknas om 15 år

Störst behov i storstadslänen

SVERIGE. Bristen på lärare har minskat sedan den förra prognosen. Trots det räknar Skolverket med att det kommer saknas 45 000 lärare om 15 år.

Fram till år 2033 kommer omkring 188 500 lärare och förskollärare att behöva examineras. Men om antalet nybörjare och andelen som examineras fortsätter ligga kvar på dagens nivåer kommer antalet stanna vid 144 000.

Då har den beräknade bristen ändå minskat med 35 000 lärare sedan den senaste prognosen för två år sedan.

– Alla med ansvar för skolan är medvetna om problemets allvar. Regeringen har därför initierat en rad satsningar, som lärarassistenter, fler vägar in i läraryrket och en utredning om lärarutbildningen. Många kommuner har också liksom Skolverket lärarförsörjningen som ett prioriterat område. Det krävs handlingskraft från många aktörer och utifrån många olika perspektiv, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i ett pressmeddelande.

Störst väntas bristen bli på ämneslärare med inriktning på högstadiet, grundlärare med inriktning mot årskurs 4–6 samt yrkeslärare.

Hälften av rekryteringsbehovet återfinns i de tre storstadslänen. För Skånes del handlar det om cirka 21 000 heltidstjänster.

Publicerad 10 December 2019 00:00