Befesa Scandust återvinner olika typer av metaller ur rökgasfilter från stålindustrin. Brister i både underhåll av anläggningen och i kontrollåtgärder gjorde att industrin under många år läkte cyanid och tungmetaller till jord och grundvatten. Men ingen åtalas för det utan det blir endast böter på två miljoner kronor för företaget.

Befesa Scandust återvinner olika typer av metaller ur rökgasfilter från stålindustrin. Brister i både underhåll av anläggningen och i kontrollåtgärder gjorde att industrin under många år läkte cyanid och tungmetaller till jord och grundvatten. Men ingen åtalas för det utan det blir endast böter på två miljoner kronor för företaget. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Befesa Scandust-chefer slipper åtal

Landskronas miljöchef: ”Visar på hur svag miljölagstiftningen är”

LANDSKRONA. Det har dröjt, men nyligen kom beskedet. Inga chefer på metallåtervinningsföretaget Befesa Scandust ställs till ansvar för miljöbrott. Istället får företaget böter för utsläppen av cyanid och tungmetaller under flera år. ”Det illustrerar bara hur svag vår miljölagstiftning är”, säger Jörgen Hanak, miljöchef i Landskrona stad.

Av
Jonas Lundin

Det var 2015 som det misstänkta miljöbrottet började nystas upp, att metallåtervinningsföretaget Befesa Scandust förorenat mark och vatten med cyanid och tungmetaller.

Nu, fyra år senare, har det blivit klart med det rättsliga efterspelet. Två miljoner kronor får företaget böta, men det blir inga åtal, uppger åklagare Lars Magnusson till HD/Landskronaposten som var först med att skriva om det.

– Vi kan inte hitta någon som man straffrättsligt kan ställa till ansvar, säger han till tidningen.

Företagets styrelseordförande Per-Anders Hjort, menar att företaget lagt ned mycket pengar på att få stopp på utsläppen och få ordning på verksamheten.

– Jag garanterar att det här fungerar, vi har ett bra kontrollprogram och kommer att ha styr på verksamheten, säger han till tidningen.

Jörgen Hanak, miljöchef i Landskrona stad, är kritisk till att det inte blev åtal, utan enbart en företagsbot.

– Detta visar på att lagstiftningen är rätt så svag på miljösidan. Att man inte kan bli fälld ens i ett sådant här fall, där det finns ytterst graverande omständigheter, säger Jörgen Hanak till Lokaltidningen.

– Att det inte slutar i ett personligt ansvar är bristfälligt, säger han.

Lilian Håkansson (MP), ordförande för miljönämnden i Landskrona stad, vill inte kommentera ärendet.

– Det är svårt för mig att svara på. Jag är inte så jätteinsatt i det, i och med att det är länsstyrelsen som har hand om Befesa, och inte vi. Som person, inte som politiker, så kan jag tycka att det är fel, säger hon.

Varför då?

– De har gjort så stor skada för Landskrona. Det finns ju fortfarande gifter i marken. Men som politiker har jag ingen åsikt, för vi har inte hand om dem.

Detta har hänt:

April 2015: Ett 100-tal fiskar, krabbor och andra djur hittas döda i södra hamnbassängen. En dissekerad skrubba visar sig innehålla mycket höga halter av cyanid.

Juli 2015: Landskrona stad lämnar in en åtalsanmälan om miljöbrott riktad mot Befesa Scandust. Men inget händer eftersom polisen prioriterar ned utredningen.

Oktober 2016: Efter fiskdöd och utslagning av Lundåkraverket riktas misstankarna mot Befesa Scandust. Efter beslut från länsstyrelsen låter företaget en konsult undersöka grundvattnet. Undersökningen bekräftar misstankarna – det är alarmerade höga halter av cyanid och tungmetaller i grundvattenprover från området.

November 2016: Anställda på Befesa Scandust berättar för Landskronaposten/HD om hur reningen slagits ut vid översvämningar och att måsar som druckit av vattnet i pölar på marken dött.

December 2016: Den 11 december, en vecka efter ett tillsynsbesök på Befesa Scandust, slår länsstyrelsen till bromsen och stoppar all produktion samma vecka. Länsstyrelsen lämnar också in en åtalsanmälan för grovt miljöbrott mot vd och styrelseordförande.

Januari 2017: Allt zinkslam, som förvarats på otätt underlag och läckt de giftiga ämnena, transporteras bort från området. Nya borrprover tas för att mäta föroreningarnas utbredning.

Våren 2017: Saneringsarbete pågår, förorenad jord grävs bort och grundvatten pumpas upp och renas. Befesa Scandust ansöker om att få använda en ny, torr metod som inte ger zinkhaltigt slam.

Maj 2017: Befesa Scandust kan återuppta produktionen efter fem månaders stopp. Länsstyrelsen bedömer att företagets åtgärder med sanering, upprustning av anläggningen, nya arbetssätt och så vidare varit tillräckliga.

Oktober 2017: En person i ”ledande ställning” på Befesa Scandust delges misstanke om grovt miljöbrott. En månad senare delges ytterligare två personer inom företaget.

December 2019: Besked om att det inte blir något åtal mot de tre Befesa Scandust-topparna. Men företaget ska få böta två miljoner kronor.

Publicerad 10 December 2019 16:00