Husen i Ålgräset 3, ritade av Fojab arkitekter och byggda av Derome, får kommunens stadsbyggnadspris för 2019.

Husen i Ålgräset 3, ritade av Fojab arkitekter och byggda av Derome, får kommunens stadsbyggnadspris för 2019. Foto: Landskrona stad

Stadsbyggnadspris till havsnära bostäder

Nämnd gillar koppling till fiskeläget

LANDSKRONA.

Seniorboendet Bovieran, Sofia Albertinas plats och Sernekes Magasinshusen fanns bland de förhandstippade kandidaterna. Men det blev ett mer havsnära boende som tog hem kommunens stadsbyggnadspris för 2019.

Av
Per Eeg-Olofsson

Husen i Ålgräset 3, som ligger precis vid havet på gamla campingen i Norra Borstahusen, har byggts av Derome och ritats av Fojab arkitekter. Det är stadsbyggnadsnämnden som beslutar om vem som får priset, och det som nämnden uppskattat med projektet är att formen inspirerats av den äldre bebyggelsen i Borstahusen. Så här lyder stadsbyggnadsnämndens motivering:

”Norra Borstahusen och Strandbyn är en del av Landskronas nya stadsrand. Mellan den äldre bebyggelsen, naturen och havet uppstår ett intressant möte som ställer särskilda krav på utformningen. Fastigheten Ålgräset 3 är ett utmärkt exempel på hur traditionella volymer, material och färgsättning kan användas för att skapa ett naturligt sammanhang med platsen. Inspirationen från det gamla fiskesamhällets struktur, uppbyggnad och formspråk blir tydlig men i en modern tappning. Den vindskyddade innergården omsluts av häckar och komplementbyggnader arkitektoniskt väl sammankopplade med huvudbyggnaden. Omsorgen i arkitekturen och den höga kvaliteten fortsätter i gestaltningen av trädgården där både växt- och materialval ger ett väl avvägt, samlat och spännande intryck. Minutiöst genomtänkta lösningar både exteriört och interiört gör byggnaden till en ytterst god förebild för hur de ursprungliga intentionerna för stadsdelen var satta.”

Husen i Ålgräset 3 ligger närmast havet, på gamla campingen.

Husen i Ålgräset 3 ligger närmast havet, på gamla campingen. Foto: Landskrona stad

Tidigare pristagare:

2018 – Hotel Öresund Conference & Spa

2017 Internationella Engelska Skolan med idrottshall (Hemsö/Liljewalls)

2016Västerpark samt hedersomnämnande till Vildanden

2015 Receptionsbyggnaden vid Mötesplats Borstahusen

2014 ingen utdelning

2013 – ingen utdelning

2012 – DSV

2011 – Häststallet, Säbyholms montessori samt hedersomnämnande till Emiliaskolan

2010 – ingen utdelning

2009 – Townhouse kv Rehnschöld, arkitekter Conny Ahlgren och Johnny Lökaas

2008 – ingen utdelning

2007 – ingen utdelning

2006 – Nyhamnsprojektet, byggherrar Gustavssons varv, HSB, AB Landskronahem och Svenska hus

2005 – Klas Klättermus, Kristinebergs fastigheter och Thomas Hultegård

2004 – Kv. Nornan, Bertil Mernsten

2003 – ingen utdelning

2002 – STR Service AB på Mården 2, arkitekt Bengt Holmqvist

2001 – ingen utdelning

2000 – ingen utdelning

1999 – Triangelplatsen, arkitekt Monica Gora

1998 – ingen utdelning

1997 – ingen utdelning

1996 – Haldex tillbyggnad

1995 – ingen utdelning

1994 – Strandpaviljongen, arkitekt Ulf Roos

1993 – Gåsen 4

1992 – Kung Karls varv, arkitekt Peter Broberg

Publicerad 10 December 2019 16:30