Bommar ska hindra trafik från att gena via Gullregnsgatan i Kågeröd.

Bommar ska hindra trafik från att gena via Gullregnsgatan i Kågeröd.

Bommar ska hindra trafik att gena via Gullregnsgatan

KÅGERÖD. Gullregnsgatan i Kågeröd ska stängas av för genomfart mot Söderåsvägen. Det har samhällsbyggnadsnämnden beslutat.

Bakgrunden är stora mängder klagomål om höga hastigheter och tung trafik på Gullregnsgatan, enligt en tjänsteskrivelse. ”Trafiken är tänkt att köra på genomfartslederna genom Kågeröd men genar över denna gata förbi villaområden och oskyddade trafikanter”, står det vidare. Försök till omskyltningar och hastighetsdämande åtgärder har inte gett någon effekt.

Därför ska bommar sättas upp i norra delen av Gullregnsgatan mot Söderåsvägen för att förhindra genomfart. Och det kommer ske i början av nästa år, enligt Skånska dagbladet.

Publicerad 12 December 2019 10:57