Det ska bli en hundrastgård på den gamla sjumannaplanen i Teckomatorp (se blå markering)

Det ska bli en hundrastgård på den gamla sjumannaplanen i Teckomatorp (se blå markering) Karta: Svalövs kommun.

Hundrastgården ska anläggas på gamla sjumannaplanen

Bybor får som de vill

SVALÖV/TECKOMATORP. Efter mycket om och men, så tycks det nu klart. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att bygga en hundrastgård på den gamla sjumannaplanen i Teckomatorp.

Av
Jonas Lundin

Frågan om att bygga en kommunal hundrastgård visade sig bli en långkörare. Det var i oktober 2018 som samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bygga en hundrastgård på Västervång i Svalöv. Bybor överklagade beslutet till förvaltningsrätten som gav kommunen rätt, men kommunen tog ändå hänsyn till klagomålen. Nästa förslag, vid den gamla bollplanen i Teckomatorp, var för långt bort, tyckte politikerna, som sköt upp frågan till efter sommaren.

En intressegrupp av hundägare i Teckomatorp, som Lokaltidningen träffade i somras, tyckte att den gamla sjumannaplanen, som ligger bakom konstgräsplanen och parken, vore perfekt för en hundrastgård. Teckomatorp Tillsammans gjorde ett frågeformulär till bybor. Nu är resultatet klart. Det är totalt åtta frågor som upp till 124 personer har svarat på. Av dem tycker 117 personer att det ska finnas en hundrastgård i Teckomatorp. Frågan är då var den ska vara? Av de 116 som svarat på den frågan, tycker de flesta (60 stycken) att den gamla sjumannaplanen är den bästa placeringen. 28 personer tycker att hundrastgården skulle passa bättre bredvid minigolfbanan/församlingshemmet, medan 18 stycken föredrar en placering mittemot förskolan Dunderklumpen.

Ärendet var uppe på samhällsbyggnadsnämndens möte den 12 december. Och då beslöt politikerna att hundrastgården ska byggas på den gamla bollplanen i utkanten av Teckomatorp, enligt det tidigare förslaget.

I början av 2020 ska den byggas.

Publicerad 16 December 2019 09:20