Bra inriktning för Svalövs kommun, tycker de flesta politiska partier om visionsdokumentet. Urvattnat, tycker Liberalerna.

Bra inriktning för Svalövs kommun, tycker de flesta politiska partier om visionsdokumentet. Urvattnat, tycker Liberalerna.

Nu har Svalöv en vision 2040

Men den är urvattnad, menar Liberalerna

SVALÖV. På sitt förra möte antog kommunfullmäktige dokumentet ”Svalövs kommun – vision 2040”. Alla partier var med på bollen. Utom Liberalerna. ”Resultatet är urvattnat. Det är så mycket mellanmjölk man kan få”, säger Torbjörn Ekelund (L).

Av
Jonas Lundin

Det var i november 2016 som kommunfullmäktige beslutade om att arbeta fram en gemensam vision för kommunen. Arbetet påbörjades våren 2018 med en omvärldsdag där politiker, chefer och tjänstepersoner deltog, och fokus var omvärldstrender. Lokaltidningen skrev om det med rubriken ”Föreläsningar och broschyr kostade 200 000 kronor”.

Sedan fortsatte arbetet med en rad workshops för kommunens invånare, företagare, föreningar, skolungdomar och med kommunens olika verksamheter. Därefter har visionsförslaget varit ute på remiss hos fullmäktiges politiska partier och i verksamheterna.

I december antogs visionen av kommunfullmäktige. På kommunens hemsida går det att läsa en populärversion: ”Svalövs kommun – vision 2040”, sju sidor där det står om visionen med fyra rubriker: ”Har mod och framåtanda”, ”Låter människor växa”, ”Knyter samman” och ”Har plats för liv”.

Centerpartiet har drivit på för att Svalöv ska få en Vision 2040.

– Vi har saknat en övergripande vision för Svalövs kommun. Verksamheterna har tagit fram egna, inom både skola och vård- och omsorg så har man haft egna visioner. Vi behöver övergripande också, Fredrik Jönsson (C), gruppledare.

– Det är viktigt för en verksamhet att veta vilken riktning man ska gå. Nu har vi angivit vilka områden som vi ser som viktiga i vår kommuns utveckling. Det ligger en tyngdpunkt på bildning till exempel, men också att vara en attraktiv boendekommun och arbetsgivare, plats för att bo och verka i.

Svalövs alla politiska partier har ställt sig bakom visionsdokumentet. Alla utom Liberalerna.

– Visioner menar vi måste skapas inom de politiska partierna. Visioner bygger väldigt mycket på den ideologi man har. Om en sverigedemokrat och en vänsterpartist har samma vision om hur kommunen ska utvecklas framöver, så är det för oss liberaler väldigt konstigt. Man ska styra en kommun med målsättningar och tilldelning av resurser. Målsättningarna kan i sin tur vara kompromisser med andra partier, säger Torbjörn Ekelund (L) och fortsätter:

– Det är svårt att få en sverigedemokratisk och en vänsterpartistisk vision att på något sätt gå ihop. Och det gör den inte. Därför är resultatet så urvattnat. Det är så mycket mellanmjölk man kan få.

Liberalerna ställer sig frågande till hur mycket visionsarbetet kostat och planerar att ställa en formell fråga om totalkostnaden i fullmäktige.

– Det handlar inte bara om konsultkostnader. Här har lagts massor av arbetstid för tjänstemän och politiker på möten med mera. Det har gjorts infoblad och allt möjligt. Vi börjar undra hur mycket detta har kostat. Och ger det verkligen så mycket mervärde att det är rimligt för de höga kostnader som vi faktiskt tror det är frågan om?

Om Liberalernas kritik att dokumentet skulle vara urvattnat, säger Fredrik Jönsson (C):

– Jag har inga problem att de upplever det så. Visionen siktar på 2040. Det konkreta arbetet kommer synas i budget och i mål och strategier. Där kommer vi se skillnad på de olika partierna, hur man ser vägen fram till att förverkliga visionen, säger Fredrik Jönsson (C).

Han lyfter fram att alla remissinstanser i stort sett är samstämmiga.

– Man tycker att det är en bra vision som man kommit fram till. Det är en styrka. Hade det varit spretigt där, då hade jag varit orolig. Men i och med att det är en sådan samsyn från alla remissinstanser så känner jag mig trygg i att detta är en vision som bär över tid, säger Fredrik Jönsson (C).

– Det ger också en arbetsro för våra tjänstemän, att oavsett politisk majoritet så kommer visionen som vi nu tagit, att gälla. Sedan kommer mandatperiodens mål och strategier att skilja beroende på vilka det är som styr. Det ska det göra. Men vi har alla satt samma riktning, vart vi vill med kommunen och under lång tid, det är positivt.

Publicerad 21 December 2019 09:00