"Det står utom alla tvivel att de partier som har största gemensamma samsynspotential i dagsläget är (SD)+(M)+(L)+(KD) och detta ger 18 mandat", skriver Teddy Nilsson, gruppledare SD Svalöv och oppositionsråd i Svalövs kommun, i en insändare. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Insänt: Starkt, klokskap, ansvar eller kanske inte!

Teddy Nilsson, gruppledare SD Svalöv och oppositionsråd, kommenterar i en insändare det politiska förhandlingsläget i Svalövs kommun.

Nu har (S) genom Jan Zielinski fått publicerat ett antal artiklar och debattsvar, där (S) tackar nej till olika inviter till samtal och samarbeten, men talat om starka styren (se till exempel länk här). Detta visar att (S) helt enkelt lever i någon form av självförnekelse om valresultatet, som endast gav dem 8 mandat.(C) i sin tur vidhåller sitt ställningstagande från 2014 om att (SD) inte kan bli aktuellt att förhandla med, då centerns s.k. interna kompetenser enligt Lennart Pettersson (C) har analyserat SDs politik och landat i en egen tolkning om antidemokrati och felaktig människosyn. Detta bekräftar i och för sig att (C) hyser en snarast osund oförmåga till externa intryck och omgivningsrealism.

Vidare påtalar (L) via Torbjörn Ekelund att det är tid för ansvar, klokskap och lyssnande (se länk här). Detta kan lätt tolkas till att betyda en Svalövs modell där mindre konstellationer med förmågan att lyssna in andras goda idéer skulle gå före en stabil och god politik. Vi har också (FI) som genom sin Linn Alenius storstilat publicerade ett pompöst (SD) motstånd och meddelade sig vara mer aktivist än politiker, vilket mer borde oroa än lugna.

Det finns bara en stabil styrmodell och det är när mer än 18 mandat i Svalöv kan enas om att driva politik i samsyn under en nalkande mandatperiod. Att alla dessa svar, uttalande och argument skulle vara för Svalövs bästa och inte ett hanterande av det obekväma faktum att (SD) nu odiskutabelt är kommunens största parti med sina 11 mandat och över 30 % av väljarstödet i kommunen, är det nog ingen kommuninvånare som ändå tror på. Detta är inte starkt, klokt eller ansvarsfullt. Det är enbart en politisk strategi från våra krympande kommunala partimotståndare.

Det står utom alla tvivel att de partier som har största gemensamma samsynspotential i dagsläget, är (SD)+ (M)+(L)+(KD) och detta ger 18 mandat. Detta oavsett om det skulle röra sig om ett majoritets- eller ett

oppositionsförhållande, så är det den obestridligt starkaste och den mest realistiska konstellationen för goda förhandlingar i Svalövs kommun nu när (S) och (C) så tydligt avspisat samtal med SD och en god välfärdspolitik. Den politiker som inte kan se detta har inte befunnit sig i Svalövs kommun under 2014-2018 eller är oförmögen att läsa av sin omgivning.

SD Svalöv är här för våra kommunmedborgares bästa och villiga att förhandla för en stabil mandatperiod. Det är att vilja se något starkt, se något klokt och att ta ansvar.

Teddy Nilsson (SD)

Gruppledare SD Svalöv och fortfarande Oppositionsråd i Svalövs kommun

Publicerad 15 October 2018 10:00