Rättvis fördelningspolitik även för pensionärer

Värdesäkra pensionerna – riv upp pensionsuppgörelsen

INSÄNT. Det kvittar om vi har en vänster- eller högerregering. Oavsett vilket så utarmas pensionerna och pengar konfiskeras. På 90-talet så konfiskerades över 250 miljarder från AP-fonderna av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet under förespegling att det var ett lån som skulle betalas tillbaka. Den nuvarande alliansregeringen sänker skatten för alla utom pensionärerna.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med de fyra allianspartierna gjorde en pensionsöverenskommelse under början av 1990-talet. I den finns ett följsamhetsindex som ger pensionärerna en avsevärt lägre årlig procentuell uppräkning av pensionerna än vad löntagarna får. Den regeln har kostat en vanlig pensionär tiotusentals kronor under de år den varit i kraft.

2010 års sänkning av pensionerna är resultatet av för lite pengar i AP-fonderna. Eftersom det är valår 2010 så har regeringen beslutat att sprida effekterna av sänkningen över flera år. Resultatet blir istället att pensionerna sänks varje år till och med år 2014. Först år 2015 är pensionerna tillbaka på dagens nivå.

Till detta kommer alliansregeringens införande av jobbskatteavdragen som inte omfattar pensionärer, såvida de inte fortsätter att jobba efter 65 års ålder. Det innebär många hundralappar i månaden i straffbeskattning för pensionärerna.

Frågan många ställer sig är varför pensionärer ska betala högre skatt på pengar som avsatts för att ge dem en trygg ålderdom och för en pension som ska ses som uppskjuten lön? Sedan 1994 har pensionerna endast ökat med 13 procent samtidigt som lönerna stigit med 50 procent.

Sverigedemokraterna vill ha en rättvis fördelningspolitik där pensionerna värdesäkras eftersom pensioner är uppskjuten lön. Dagens dolda förmynderi över pensionärerna måste få ett slut då det är ovärdigt ett demokratiskt rättssamhälle och förnedrande för över en miljon människor.

För SD-pensionärerna
Svenny Håkansson (SD)
Gert Nevhagen (SD)
Per T.K. Wahlberg (SD)
Landskrona

Publicerad 11 January 2010 15:24