Mångfalden berikar Sverige

INSÄNDARE. Mångfalden har fått ta en hel del stryk den senaste tiden, milt sagt. Jag ställer mig undrande till hur mångfaldens vara eller inte vara överhuvudtaget kan ifrågasättas. Det gör mig djupt bekymrad att människors rättigheter och lika värde kan bli en fråga för diskussion. Möten över kulturgränserna utvecklar människor och skapar möjligheter för ett öppnare samhälle. Varför skulle vi förvägra Sverige möjligheten att bli ett rikare land, ett öppnare land?

Mångfalden gör oss alla till världsmedborgare. Vi kan inte isolera Sverige från resten av världen. Och återigen: Varför skulle vi vilja det? Det kan väl inte ligga i Sveriges intresse att bli en segregerad ö, avskild från alla andra?

Det handlar också om en självuppfyllande profetia: Om man ser möjligheter istället för problem, så skapar man även dessa möjligheter istället för problem. Detta går förstås åt båda hållen.

Det finns många som slänger sig med siffror och statistik. Många som hävdar att mångfalden och invandringen kostar oss si och så mycket. Förutom att det är oerhört problematiskt att kalkylera sådana siffror, så finns det en större fråga i grunden. Varför ska man överhuvudtaget räkna på vad en människa kostar? Sedan när blev vi handelsvaror med en prislapp i pannan? Var finns medmänskligheten?

Till syvende och sist handlar det ändå om människor. Vi är alla människor, så varför blir inte alla behandlade som det? En kulturell identitet kan vara viktig, men varför ska man tvinga den på någon som inte vill ha den? Det är inte Sverige. I mitt Sverige ska ingen behöva assimileras. I mitt Sverige står vi för mångfald, tolerans och acceptans, alla tillsammans. Mitt Sverige är ett Sverige för alla.

Frida Foreby, Svedala


Publicerad 01 December 2010 03:00