Med raketfart bakåt i tiden

INSÄNDARE. ”Släng ett köttben åt hundarna då och då så bits de inte!” Efter detta tankemönster har Överheten styrt sedan 1917 då revolutionen ”hängde i luften”. Endast under rädsla för det egna skinnet offrar kapitalisten en slant åt de nödlidande.

För det är ju just i misären som vreden och lusten till revolt gror. Något man tidigare motverkat med religionens helveteshot mot dem som opponerar: ”all överhet är tillsatt av Gud och den som tar till strid mot överheten begår ett brott mot Gud” predikar Paulus. Men genom den naturvetenskapliga erans tillkomst slutade slavarna vara rädda för eviga plågor i Helvetet och började havda egna människovärden och rättigheter. Detta utmynnade i revoltstämningar och protestaktioner.

Vad har nu kapitalisterna och deras politiska lakejer att vara rädda för? Inget! Därför tar vi nu med raketfart bakåt i tiden. Varför ge pengar åt de gamla och sjuka? Kunde de dö av svält på 1800-talet så kan de väl göra detsamma nu.

Människans påstådda godhet är inget annat än förbannad lögn och hyckleri! Endast under tvång delar den rike med sig åt den fattige! Christina Husmark Perssons recept till cancersjuka att söka jobb är ju talande nog. Pensioner och övriga välfärdsordningar kommer att sänkas etappvis tills inget återstår.

Så går det med folk som ser på tv-såpor i stället för att bevaka sina överlevnadsvillkor.

Ingvar Möller

Publicerad 02 January 2011 03:00