”Kunskap är makt”

Av
Christin Andersson

INSÄNT. Kunskap är makt. Genom att ge elever mer kunskap ökar deras möjlighet att själva välja väg i livet. Skolan måste veta att den gör rätt och att undervisningen fungerar. Ju bättre verktyg skolan har för att mäta elevernas förmåga att nå kunskapsmålen desto större andel av eleverna kommer att klara målen.

Riksdagen beslutade före jul om införandet av ett nytt betygssystem. Det känns oerhört skönt. Beslutet innebär att betyg kommer tidigare och att de sätts i flera steg. Nu får skolan det verktyg den så länge behövt. De nya betygen har dröjt eftersom det hos oppositionen och hos många pedagoger under decennier har funnits ett motstånd. Istället har de haft en övertro på att vi får en bättre och mer jämlik skola om inga utvärderingar görs. Betygsmotståndarna har bevisligen haft helt fel.

Forskning, bland annat från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, visar att avskaffandet av betyg på låg- och mellanstadiet ökat de sociala skillnaderna. Arbetarbarn, speciellt pojkar, har drabbats negativt medan barn från akademikerfamiljer har klarat sig minst lika bra som tidigare. Betygsmotståndarnas genomslag i politiken har alltså haft rakt motsatt effekt än den avsedda. Klyftorna har ökat.

Den gångna tidens betygsmotstånd förbryllar med tanke på den tidiga arbetarrörelsens kamp för införandet av betyg. De ansåg med rätta att en bra skola med rättvisa och detaljerade betyg var nyckeln ut ur ofrihet, biljetten till klassresan och vägen till välstånd.

Nu kommer elevernas kunskaper att mätas kontinuerligt genom hela grundskolan. Med skriftliga omdömen från första klass, nationella prov från årskurs tre, betyg från årskurs sex och en skollag som stärker elevers rätt till stödundervisning skapar vi en skola där kunskaperna ständigt mäts och där lämpligt stöd sätts in där det behövs.

Margareta Pålsson (M)
Riksdagsledamot från Åstorp
Ordförande i Utbildningsutskottet

Publicerad 25 January 2011 03:00