Det krävs dialog och pragmatism för att kunna styra Svalövs kommun. Tiden för strid är över, det menar Torbjörn Ekelund (L) i insändaren.

Det krävs dialog och pragmatism för att kunna styra Svalövs kommun. Tiden för strid är över, det menar Torbjörn Ekelund (L) i insändaren. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

"Nu krävs ansvar och klokskap"

I skrivande stund har inte Svalövs kommun något nytt styre. Fram till valdagen har politiken i Svalövs kommun kantats av skandaler, hårda ord och intensiv valrörelse. Men nu är tiden för strid över. Svalövs kommun står inför tuffa utmaningar, men också fantastiska möjligheter till utveckling de kommande åren. Ett lyckligt slut på kommande mandatperiod kräver dock att vi får till stånd ett stabilt styre i kommunen. Valresultatet har resulterat i tre stora block. Inget av dessa block, eller några av de traditionella konstellationerna har vunnit egen majoritet. Sista delen av valrörelsen sa jag att Svalöv, efter valet, skulle kunna tvingas att bli styrt av ett minoritetsstyre. Av allt att döma är vi väldigt nära den punkten. Det gamla styret med S, M och L har inte egen majoritet. De rödgröna partierna har inte egen majoritet. Alliansen har inte egen majoritet och Sverigedemokraterna har inte egen majoritet. I princip återstår ett styre med S, M och C, vilket inte verkar troligt. Dessa skulle dock kunna skapa ett styre med majoritet om enda kravet är att få 18 mandat eller fler. Men dessa partier har stora skillnader i sin politik. Utöver den lösningen så verkar endast ett minoritetsstyre finnas till hands. Ett sådant styre måste dock anta den princip jag kämpade för i valet. Ett styre som är beredd att lyssna på alla andra partier i kommunfullmäktige. Ett styre som förstår att ett förslag som är bra för Svalövs kommun, är bra oavsett vem som kommer med förslaget. Just nu vet jag inte om Liberalerna kommer att ingå i något styre alls. Vi är ett litet parti, med endast två mandat i kommunfullmäktige. Men jag hoppas innerligt att alla politiker nu visar sin absolut bästa sida, lägger kampen och striden åt sidan, plockar fram klokskapen och tar ansvar för att skapa ett fungerande styre för Svalövs kommun, som tillsammans med alla övriga partier i kommunfullmäktige, gemensamt kan fatta bra beslut för kommunens bästa och ge våra medborgare framtidstro och trygghet.

Torbjörn Ekelund, Liberal ledare

Publicerad 02 October 2018 09:30