"Ansvaret upphör inte för att man blivit putt på sina allianskamrater"

Agneta Lenander (V) skriver öppet brev till Angelie Fröjd (M)

INSÄNT. I måndags (kommunfullmäktige den 27 maj) ) ställde vi från Vänsterpartiet en interpellation/samlade frågor till dig. Frågor om hur sjuksköterskesituationen ser ut i vår kommun. Detta för att det kommit till vår kännedom att ytterligare missnöje blossat upp och när interpellationen skrevs hade 5 sjuksköterskor sagt upp sig, bara i år och de har följts av fler.

Du deltog på fullmäktigemötet, deltog gjorde också 10-12 undersköterskor och sjuksköterskor som ville höra diskussionen. De blev besvikna, vi blev besvikna, för du valde att inte svara, valde att inte ens ge en förklaring till varför, trots att det var enkla faktafrågor.

Att inte svara trots att du har avsatt tid, fast arvode och anställda tjänstepersoner som kan bistå med siffror och underlag kan inte tolkas som annat än arrogant, nonchalant och ansvarslöst. Att som ordförande inte ens ta sig tid att prata med de anställda som bevistade mötet, som la sin fritid på att vara där är brist på respekt. Hur mycket goodwill tror du inte du fått om du gått fram och sagt hej. Jag hör vad ni säger och vi försöker hitta bra lösningar. Det uppdraget har vi som politiker, att vara medborgarföreträde och vi har också ett ansvar att inte skapa politikerförakt.

Jag kan ha förståelse för att det varit en turbulent vår, med ett styre som fallit. Men ansvaret upphör inte för att man blivit putt på sina allianskamrater. Uppdraget är betydligt större än så. Som ordförande är du ansvarig för medarbetarna, för vårdbehövande kommuninvånare, för att kommunen kan ta hem utskrivningsklara patienter från sjukhusen, så länge du är bärare av uppdraget. Det är ett förtroende som du har fått.

När den avdelning jag arbetar på oväntat förlorade en högt värderad arbetskamrat, kunde inte vi stänga butiken och gå hem för att vi var ledsna. Det är bara att bita ihop, behålla sorgen inombords och jobba på för att vi har ansvar för andra människor. Det ansvaret har vårdanställda på sina axlar, det ansvaret har även du som ordförande för vård och omsorg. Det är bara att bita ihop och jobba på!

Det har varit många hårda ord i tidningarna den senaste tiden, tänk om du lagt den tiden som gått till att författa svidande insändare istället använts för att kommunicera med medarbetarna, använts till att skapa förtroende och motverka problem.

Frågorna är ställda. Nu är det upp till dig att svara på dem, redovisa gärna vilka åtgärder som tagits, redovisa gärna anledningarna till varför sjuksköterskor med 30 års erfarenhet av att arbeta i vår kommun säger upp sig och aldrig mer vill komma tillbaka. Du har fått ytterligare 14 dagar på dig att svara så se till att det blir ett fullödigt och ansvarstagande svar. Det förtjänar såväl medarbetarna som vi som är oroliga över utvecklingen.

Agneta Lenander, tidigare ledamot i Vård och omsorgsnämnden för Vänsterpartiet Svalöv.

Publicerad 04 June 2019 16:00