"Har följt gällande arbetsordning"

Angelie Fröjd (M) svarar på Agneta Lenanders (V) öppna brev

Sektordelningen som klubbades igenom i fullmäktige genom en bred politisk samsyn syftade till en förbättrad organisation, med stort fokus på mer närvarande och synliga chefer och legitimerad personal ute i våra team. Vi bemötte den kritik som arbetsmiljöverket riktade gällande allt för stort antal medarbetare under våra enhetschefer.

Den resan har nyss startat och vi måste fortsätta att stå enade och stötta vår förvaltning i detta stora arbete. En resa full med möjligheter, glädje och utveckling. Som nämndens ordförande tar jag ett stort ansvar i att möjliggöra för förvaltningen och alla våra medarbetare, oavsett titel. Allt för att vi skall bygga en hållbar och trygg organisation som skapar hopp. Jag har fortfarande för avsikt att arbeta för att Svalövs kommun skall bli bäst i Skåne inom vård och omsorg.

Gällande interpellationen riktad till mig som vård och omsorgsnämndens ordförande från Vänsterpartiet, så har jag följt gällande arbetsordning. Den ledamot som har ställt interpellationen ska enligt arbetsordningen få del av svaret skriftligt senast arbetsdagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas, d v s fredagen före sammanträdet. Mitt svar som ordförande skall bygga på fakta och relevans, inte bara tyckande. Interpellationen inkom den 14/5 vilket gav mig och förvaltningen 7 dagar att ta fram ett korrekt underlag. Jag har för avsikt att svara på interpellationen på fullmäktigesammanträdet det 17/6. Jag beklagar om det skapats förhoppningar hos den vårdpersonal som bevittnade fullmäktigemötet måndagen den 27/5. Det kan lätt uppfattas som att syftet med detta inlägg i första hand är att skaffa billiga politiska poäng, vilket jag tycker är synd, då det skulle gynna samarbetsklimatet om vi kunde talas vid muntligen istället för att gå via pressen. Ett sådant tillvägagångssätt riskerar bara att försvåra möjligheterna till konstruktiva lösningar med bred samsyn, vilket redan bevisats med den turbulens som varit den senaste tiden.

Mvh Angelie Fröjd (M), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande för vård och omsorgsnämnden

Publicerad 04 June 2019 16:00