Ungefär 400 fyrverkerierpjäser har fråntagits minderåriga i Landskrona i samband med firandet av det nya året.

Ungefär 400 fyrverkerierpjäser har fråntagits minderåriga i Landskrona i samband med firandet av det nya året. Foto: Mostphotos

400 fyrverkeripjäser har plockats från minderåriga

Men stad och polis anser att det varit lugnare än föregående år

LANDSKRONA.

Ungefär 400 fyrverkeripjäser har kunnat beslagtas från minderåriga i Landskrona. Men polisen och Landskrona stad anser att årsavslutet 2017 har gått lugnare till fyrverkerimässigt än föregående år.

Trots att raketskjutningar på skolor och offentliga platser konstaterar staden och polisen att de gångna helgerna har varit lugnare än tidigare år avseende fyrverkerier. Men det har varit incidenter.

– När vi summerar våra gemensamma insatser konstaterar vi att cirka 400 fyrverkeripjäser plockats från minderåriga och att vi tillsammans med fältgruppen haft ett trettiotal föräldrakontakter. Ett femtontal ungdomar har körts hem, säger kommunpolis Anders Enqvist i ett pressmeddelande.

I det hela ser man ändå att det har lugnat sig. Bland annat har fyrverkerirelaterade skadegörelsen på kommunens skolor minskat.

En förklaring anses vara samverkan och hög närvaro av polis, väktare och fältgrupp på särskilt utsatta platser. Även att förebyggande insatser sker i form av föräldrainformation, att fältgrupp och räddningstjänst har en dialog med elever genom skolbesök, att räddningstjänst gör tillsyn på föräljningsställen.

I år förstärkte polisen sin bemanning under ett antal dagar före nyår med fokus på att förebygga olovlig användning av fyrverkerier, även fältgrupp utökade närvaron. Efter att kommunen fått samtal från oroliga Landskronabor tillsattes extra ordningsvakter i centrum och på öster.

Jämfört med tidigare konstateras även att antalet fyrverkerirelaterade skador på skolorna är något färre i år (sex) jämfört med föregående år (åtta).

– Från stadens, räddningstjänstens och polisens sida kommer vi att fortsätta samverka för minskad, olovlig fyrverkerianvändning. Bland annat kommer vi att se över lokala ordningsstadgar som reglerar klockslag för när fyrverkerier tillåts. Tyvärr ligger det utanför vårt handlingsutrymme att totalförbjuda fyrverkerier men vi välkomnar kommande regeländring som innebär att ”vanliga konsumenter” kommer att behöva tillstånd och utbildning för att få köpa raketer med pinne. Det är även positivt att Tullverket sedan några månader har rätt att beslagta så kallade bangers, säger Annika Persson trygghetssamordnare i pressutskicket.

Publicerad 08 January 2018 11:28