Nu kan anslagen ses digitalt.

Nu kan anslagen ses digitalt. Foto: Mostphotos

Digital anslagstavla införs i kommunen

LANDSKRONA. Den fysiska anslagstavla som finns idag i entrén i Landskrona stadshus ersätts nu med en digital anslagstavla som finns på landskrona.se. I stadshusets entré och även på biblioteken finns det också datorer där man kan titta på den digitala anslagstavlan.

Från och med den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Enligt den ska den fysiska, officiella anslagstavlan ersättas med en webbaserad variant. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan kan hittas på www.landskrona.se/anslagstavla

Publicerad 17 January 2018 09:34