Flera sällsynta växter- och djurarter har hittats på motorcrossbanan.

Flera sällsynta växter- och djurarter har hittats på motorcrossbanan. Foto: Mostphotos

Sällsynta djur- och växtarter har hittats på motorcrossbana

SAXTORP.

Ett naturvårdsprojekt visar att Saxtorps motorcrossbana är mycket viktig för att vissa djur- och växtarter ska överleva. Under en inventering som gjordes i fjol fann man flera sällsynta och hotade arter.

Den sydsvenska sandmarkerna tillhöra norra Europas mest artrika biotroper. Få av sandmarkerna finns kvar eftersom många har vuxit igen, har odlats upp eller exploaterats. Under en inventering 2017, som miljöförvaltningen i Landskrona fick i uppdrag av Länsstyrelsen, kunde man se att sandmarkerna är värdefulla för många arter. Exempelvis hittade man växtlighet som bland annat blåeld, trift, hedblomster, rödklint och återvädd.

– När det kommer till djurarter hittade vi olika typer av sällsynta bin. Vi visste att det skulle vara en intressant mark, men vi har gjort många spännande upptäckter, säger Olle Nordell, kommunekolog i Landskrona stad.

Några av insektsarterna som hittades var bland annat mjölfly, mindre blåvinge, stäppsandbi och väddstekel.

Olle Nordell menar att den sandiga omgivningen är fördelaktig för flera typer av insekter.

– Vi är tacksamma för att Landskrona motorklubb som värnar om miljön, säger han.

Det lokala naturvårdsprojektet på Saxtorps motocrossbana har finansierats av Naturvårdsverket, Landskrona stad och SVEMO (Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet).

Publicerad 09 March 2018 12:18