Det är många som kör för fort på Erikstorpsvägen och Strandvägen. Nu sätter kommunen in åtgärder.

Det är många som kör för fort på Erikstorpsvägen och Strandvägen. Nu sätter kommunen in åtgärder. Karta: Google maps

Skyltar och hinder ska stoppa fortkörare på Strandvägen och Erikstorpsvägen

Permanenta farthinder dröjer dock

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. Många bilister kör fortare än tillåtna 40 kilometer i timmen på Strandvägen och på Erikstorpsvägen, möjligtvis på grund av långa raksträckor. Det vill nu kommunen sätta stopp för med en rad hastighetsdämpande åtgärder. Men permanenta farthinder i form av vägbulor och annat får vänta, först vill kommunen prova tillfälliga hinder som refuger och trafiköar. Allra första åtgärden blir att placera ut hastighetsdisplayer, alltså digitala skyltar som påminner föraren om vilken hastighet han eller hon håller. Eventuellt kommer teknik- och serviceförvaltningen sätta upp fler hastighetsskyltar. Om det blir permanenta farthinder eller inte är något som ska utredas. Och dessutom ska fler gator ses över.

– Parallellt med insatserna på denna sträcka inventerar vi nu övriga trafikmiljöer för att utröna om åtgärder behövs på fler ställen, säger Niklas Geidenstam, chef för gatu- och parkavdelningen, i ett pressmeddelande.

Publicerad 26 April 2018 18:00