Kallbadarföreningen Doppingarna hade hellre sett att ett nytt kallbadhus hamnar nära den plats där deras badhus låg fram till december 2013. Dessutom vill de ha kommunens hjälp med att röja rester i vattnet efter den gamla bryggan. De utgör en skaderisk för spontanbadare som utnyttjar föreningens brygga menar de.

Kallbadarföreningen Doppingarna hade hellre sett att ett nytt kallbadhus hamnar nära den plats där deras badhus låg fram till december 2013. Dessutom vill de ha kommunens hjälp med att röja rester i vattnet efter den gamla bryggan. De utgör en skaderisk för spontanbadare som utnyttjar föreningens brygga menar de. Foto: Per Eeg-Olofsson

Doppingarna inte nöjda med badhusbeslut

Hade hellre sett nytt kallbadhus vid Halvmånen

LANDSKRONA. På sitt möte i april beslutade fritidsnämnden, efter många om och men, var ett nytt kallbadhus ska ligga: längst ut på Lill-Olas brygga. Det beklagar kallbadarföreningen Doppingarna som föredragit det andra alternativet vid Halvmånen – men allra helst sitt eget.

Av
Per Eeg-Olofsson

Vinterstormen Sven berövade i december 2013 Doppingarna kallbadhuset vid hamninloppet som föreningen ägt sedan 1967. Även om badet sedan 2016 är ersatt med specialinredda bodar, och den gamla bryggan ersatt med en ny, så är det kanske inte så förvånande att Doppingarna har haft en stark åsikt i frågan om var ett nytt kallbadhus, som ska vara öppet för allmänheten, hamnar. Och det är ingen tvekan om att föreningen förordar det alternativ som politikerna i nämnden nu ratat: ett nytt kallbadhus vid vattentornet. Fast allra helst förordar föreningen ett eget förslag där kallbadhuset byggs på nästan samma plats som det gamla, men med byggnaderna vända norrut, så att de inte utgör något hinder vid en framtida breddning av rännan i inloppet.

I en nygammal skrivelse till förvaltningen sammanfattar föreningen i fem punkter varför de tycker att en placering nära Halvmånen är bättre:

- Närmare centrum.

- Nära nya hotellet, stadskajen, turfiskebåtarna, Venbåtarna m.m.

- Nära citadellet, konsthallen och koloniområdet som lockar många sommartid.

- Samma plats som kanotklubb, segelsällskap, roddklubb, simsällskap med flera föreningar.

- Kommunen har redan satsat mycket på Halvmånen med exempelvis skejtparken Lagunen och utegym.

Jörgen Petersson, som är den som skickat in Doppingarnas skrivelse till fritidsförvaltningen.

- Vi har ingen förhoppning om att beslutet ska ändras när det går vidare till kommunfullmäktige, klargör han.

- Men vi tycker inte att vår åsikt har kommit fram, i media har det bara varit bitvis, och vårt eget förlag till nytt badhus har kommunen inte ansträngt sig för att undersöka.

Vi har ingen förhoppning om att beslutet ska ändras när det går vidare till kommunfullmäktige.

Utredningen visar att det skulle bli dyrare och mer tekniskt komplicerat att bygga vid vattentornet eftersom det är långgrunt. Är inte det bra argument för Lill-Olas alternativet?

- Den ekonomiska biten har inte vi några förutsättningar att bedöma, och det är väl inte heller vår sak att göra det.

Jörgen Petersson vill gärna lyfta några andra frågor som har med gamla kallbadhuset att göra.

- Det finns rester av den gamla bryggan kvar i vattnet, det finns en skaderisk. På vintern är det bara vi som använder badbryggan, men på sommaren är det stort tryck, då kan vi inte hindra någon att bada. Vi skulle behöva hjälp med att röja i vattnet.

Fyra år återstår av det tillfälliga bygglov på fem år som Doppingarna har för sin uppställda och ombyggda bastubod. Vad som händer sedan är oklart.

- Det har vi ingen aning om, säger Jörgen Petersson.

- Vi blev jätteglada när vi fick bygglovet, och sedan har allt fokus legat på var det nya badhuset ska ligga. Men vad som händer sedan vet vi inte.

Publicerad 28 May 2018 08:00