Kopparhögarnas koloniområde är med sina 560 lotter Landskronas största. Nu uppmanas kolonisterna där att inte äta sina grödor efter larm om arsenik och bly i jorden.

Kopparhögarnas koloniområde är med sina 560 lotter Landskronas största. Nu uppmanas kolonisterna där att inte äta sina grödor efter larm om arsenik och bly i jorden. Karta: Google maps Karta: Google maps

Arsenik och bly i jorden på stans största koloniområde

Kolonister uppmanas att inte äta odlade grödor

LANDSKRONA. Det finns förhöjda halter av det giftiga ämnet arsenik och av bly i jorden på Kopparhögarnas koloniområde i Landskrona, stadens störst. Det meddelar nu kommunen efter att provsvar kommit från jordanalyser som gjorts i samband med att Sydvatten ska genomföra grävarbeten på området. Nu tar kommunen det säkra förr det osäkra och avråder kolonisterna på Kopparhögarna att äta sina grödor därifrån. Undantaget är om de är odlade i pallkrage eller liknande, med dittransporterad jord.

Av
Per Eeg-Olofsson

Hur pass utbredd föroreningen är, är inte klart i dagsläget. De första proverna kommer från jord som finns bredvid lotterna, och det var när det stod klart att den innehåller arsenik och bly, som det togs prover även på kolonilotter som inte är uthyrda. Det gav liknande resultat.

– Vi har informerat samtliga koloniägare via brev och kommer löpande att informera styrelsen i föreningen om fortsatta utredningar och åtgärder. Vi har tagit kontakt med en miljökonsult som har tidigare erfarenhet av förorenade jordmassor inom områden som används som koloniområden. Nästa steg är att utreda omfattningen och ta fram en riskutredning, säger Marie-Louise Svensson, mark- och exploateringschef, Landskrona stad i ett pressmeddelande.

Publicerad 08 June 2018 11:50