Sydvatten har gjort anläggningsarbeten på Kopparhögarnas koloniområde. Det var i samband med deras grävningar där i våras som de förhöjda halterna av bly och arsenik upptäcktes.

Sydvatten har gjort anläggningsarbeten på Kopparhögarnas koloniområde. Det var i samband med deras grävningar där i våras som de förhöjda halterna av bly och arsenik upptäcktes. Foto: Per Eeg-Olofsson

Ny provtagning inledd på Kopparhögarna

Men besked till kolonister om grödor kan dröja

LANDSKRONA. I början av juni lämnade kommunen brådskande besked till kolonister på Kopparhögarnas koloniområde: ät inte grönsaker som odlats i jord därifrån. Nu börjar nya provtagningar, men höstens och sensommarens skörd lär kolonisterna inte kunna njuta av.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det var i samband med att Sydvatten i våras genomförde grävningar på området som jordprover skickades in för analys. Då kunde konstateras att det i jorden finns högre halter av arsenik och bly än riktvärdena, och i början av juni gick kommunens miljöförvaltning ut med en rekommendation om att inte äta grönsaker som odlats direkt i jorden på området. Sedan dess har en konsultfirma anlitats för att ta fler prover på området.

- Konsulterna har påbörjat en kompletterande provtagning nu i veckan (läs: förra veckan), berättar mark- och exploateringschefen Marie-Louise Svensson.

Det var 16 prover som togs när Sydvatten grävde på området, nu ska fler prover tas.

- De kompletterar med ett 20-tal, utspridda över området, säger Marie-Louise Svensson.

Ett par veckor lär det dröja innan svaren kommer från analysen av de jordproverna, bedömer Marie-Louise Svensson, med det betyder inte att kolonisterna kan få slutgiltigt besked då.

- Det ska göras en sakkunnig bedömning av provsvaren. De ligger till grund för en miljö- och hälsoriskbedömning. Sedan får vi se om det är tillräckligt med underlag eller om vi eventuellt behöver göra ytterligare provtagningar innan vi kan informera om fortsättningen, säger Marie-Louise Svensson.

- Vi har en fortlöpande dialog med koloniförening om vad som händer.

Någon tidpunkt för när kolonisterna kan få slutgiltigt besked om det är säkert att äta grödorna eller inte vågar dock inte Marie-Louise Svensson ge.

- Nej, det vågar jag inte säga, vi arbetar för att så fort som möjligt kunna ge kolonisterna mer information men det dröjer troligen till efter sommaren innan vi vet tillräckligt för att ge besked om fortsättningen.

Det dröjer troligen till efter sommaren innan vi vet tillräckligt.

Varifrån föroreningarna i jorden kommer är något av ett mysterium. Det har varken funnits industri eller jordbruk på området.

-Det finns ingen naturlig förklaring. Vad vi gör nu är en historisk utredning där vi tittar på hur det gick till när området anlades, om det kan har körts dit jordmassor, säger miljöchefen Jörgen Hanak.

- Om det är så är det viktigt att veta varifrån de kommer. Det som vi vet i dagsläget är egentligen bara att det är rätt så höga halter på de ställen som bly och arsenik har hittats.

Publicerad 11 July 2018 14:00