Rösterna är räknade och det finns ett preliminärt resultat: treklövern behåller makten med fortsatt vågmästarställning för SD. Men riktigt alla röster är inte räknade, och ett enda mandats förändring skulle kunna få stora konsekvenser. Åtminstone i teorin.

Rösterna är räknade och det finns ett preliminärt resultat: treklövern behåller makten med fortsatt vågmästarställning för SD. Men riktigt alla röster är inte räknade, och ett enda mandats förändring skulle kunna få stora konsekvenser. Åtminstone i teorin. Foto: Mostphotos.com

Teoretisk chans för fyrklöver med egen majoritet

På onsdag räknas de allra sista rösterna

LANDSKRONA. Med allra största sannolikhet kommer valnattens resultat, med Liberalerna som den stora vinnaren i Landskrona, att stå sig. Men det kan finnas förtidsröster som ännu inte räknas. I teorin skulle de kunna betyda ett fyrklöverstyre med egen majoritet.

Av
Per Eeg-Olofsson

Resultaten som Valmyndigheten presenterar under valnatten är preliminära, vilket brukar framhållas av så väl myndigheten som massmedia. Under valdagen har rösterna räknats av röstmottagarna i vallokalerna, som meddelat Valmyndigheten sina resultat. Det är Valmyndigheten som sedan räknat ut mandatfördelningen utefter en särskilt förfarande som kallas jämkad uddatalsmetod. Idag måndag kontrollräknas rösterna en andra gång, då av länsstyrelserna.

Några röster kommer inte räknas förrän på onsdag, och det gäller de förtidsröster som inte nått sina respektive vallokaler under söndagen och blivit räknade där. Då är det de lokala valnämnderna som räknar, det kan vara poströster, utlandsröster och förtidsröster som lämnats in i andra kommuner under valhelgen. Oftast har dessa liten eller ingen betydelse för mandatfördelningen, men i de fall mandatfördelningen hänger på ett fåtal röster på det ena eller andra partiet kan de ha det.

.

Därför skulle mandatfördelning i Landskronas fullmäktige kunna ändras nu på onsdag, även om det inte är sannolikt. 51 platser finns det i Landskronas fullmäktige. Egen majoritet kräver därför 26 mandat. Och det är precis vad Socialdemokraterna (14), Vänsterpartiet (2) och SD (10) har, i fall SD bestämmer sig för att slå sina påsar ihop med vänsterblocket och fälla treklöverns förslag. SD behåller på så vis sin vågmästarställning trots förlusten av ett mandat.

Treklövern (L, M, MP) kan nu skrapa ihop 24 mandat på egen hand, 18 från L, 4 från M och 2 från MP. Centern har nu, preliminärt, kommit in i fullmäktige med ett enstaka mandat. Skulle det läggas till treklöverns 24, blir det 25 mandat, alltså ett mandat kort från egen majoritet. En förändrad mandatfördelning med ett enstaka mandat kan därför, åtminstone i teorin göra stor skillnad. Skulle något av treklöverpartierna, eller Centerpartiet, erövra ytterligare ett mandat på bekostnad av något av de andra partierna, finns underlag för att bilda en fyrklöver med egen majoritet. Om det i så fall skulle finnas ett intresse för detta är en annan fråga. Till Lokaltidningen uppger Torkild Strandberg (L) att det är L:s ”absoluta ambition” att fortsätta treklöverstyret

.

Ett extra mandat till vänsterblocket skulle också kunna få stor betydelse. Med Socialdemokraternas förlorade mandat har nu vänsterblocket också förlorat möjligheten till så kallade minoritetsåterremisser av beslut i kommunfullmäktige, en möjlighet som utnyttjats flera gånger under den gångna mandatperioden. För att få igenom en sådan krävs nämligen minst 17 mandat, med den nya mandatfördelningen har S och V tillsammans 16 mandat. Ett ytterligare mandat till något av de två partierna skulle alltså åter ge dem tillgång till det instrumentet.

Men, eftersom onsdagsräkningen sällan påverkar mandatfördelningen, särskilt inte i kommunfullmäktige, är ovanstående scenarion osannolika.

Ny mandatfördelning I kommunfullmäktige

Föregående mandatperioden inom parantes

L: 18 (14)

S: 14 (18)

SD: 10 (11)

M: 4 (4)

V: 2 (2)

MP: 2 (2)

C: 1 (0)

Publicerad 10 September 2018 16:30