En extern utredning ska granska Olof Röstins (M) ersättningar. Det berättade Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinski (S) vid en presskonferens på torsdagen.

En extern utredning ska granska Olof Röstins (M) ersättningar. Det berättade Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinski (S) vid en presskonferens på torsdagen. Foto: Jonas Lundin

"En arbetsdag är åtta timmar och då kan du inte ta ut mer än det"

Olof Röstins ersättningar ska granskas

SVALÖV. Toppolitikern Olof Röstin (M) tog ut en timme för mycket i ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid tio tillfällen under 2017. Pengarna, totalt 3750 kronor, har han betalat tillbaka. Nu ska en extern utredning titta på hans ersättningar även för tidigare år under mandatperioden. Det har kommunstyrelsens personalutskott beslutat.

Av
Jonas Lundin

Bakgrunden är en granskning av arvoden till förtroendevalda, som blev klar i augusti. Den föranleddes av en artikel i HD/Landskronaposten som gjorde gällande att Svalövspolitikerna tog ut allt mer i arvode och förlorad arbetsförtjänst.

Olof Röstin har vid tio tillfällen under 2017 begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst under nio timmar per dag, istället för åtta som grundregeln är. Det innebär att Olof Röstin under 2017 fått totalt 3750 kronor för mycket, pengar som han betalat tillbaka.

– En arbetsdag är åtta timmar och då kan du inte ta ut mer än det, säger Fredrik Jönsson, personalutskottets ordförande på en presskonferens på torsdagen.

Nu har personalutskottet beslutat att en extern juristutredning ska titta på Olof Röstins ersättningar för hela föregående mandatperiod.

– Att ta ut nio timmar per dag strider direkt mot reglementet och vi anser att han bör ha vetat om det här. Sedan finns det en del annat som vi tycker sticker ut, som känns lite anmärkningsvärt som vi också vill titta på när vi gör den här fördjupade utredningen, säger Jan Zielinski, kommunstyrelsens ordförande.

Fredrik Jönsson drar paralleller till hur kommunen hanterade ärendet med toppolitikern Karl-Erik Kruse (S) i början av året. Han hade vid flera tillfällen använt kommunens tjänstebil för att ta sig till Förvaltningsrätten i Malmö, alltså ett statligt, inte ett kommunalt uppdrag. Utöver det hade han begärt ut körersättning för det från Förvaltningsrätten. En utredning visade att det kunde röra sig om olovligt brukande, möjligen även bedrägeri och eventuellt tjänstefel. Svalövs kommun valde att polisanmäla S-toppen, vilket även domstolsverket gjorde. Förundersökningen pågår ännu.

– För att likställa med hur vi hanterade Karl-Erik Kruse och det ärendet, så gör vi på samma sätt nu, det vill säga vi kommer att använda en extern part för att titta även på de tidigare åren under mandatperioden. Det blir samma jurist som vi hade att utreda Karl-Erik Kruse som också kommer att titta på Olof Röstin, säger Fredrik Jönsson.

Jan Zielinski och Fredrik Jönsson bedömer att utredningen kring Olof Röstins ersättningar kommer ta cirka en till en och en halv månad.

Publicerad 12 October 2018 10:00