Doppingarna föreslår nu en ny placering för ett kallbadhus, drygt 30 meter norr om det gamla. Det placerar badet precis i kanten av den stenrevel där det på sydsidan finns badbart djup enligt föreningen.

Doppingarna föreslår nu en ny placering för ett kallbadhus, drygt 30 meter norr om det gamla. Det placerar badet precis i kanten av den stenrevel där det på sydsidan finns badbart djup enligt föreningen. Karta: Eniro/Per Eeg-Olofsson

Doppingarna föreslår flyttat kallbadhus

Slutgiltigt besked från politiker ser ut att dröja

LANDSKRONA. Fortfarande nära Halvmånen, men drygt 30 meter längre norrut än det gamla. Det är kärnan i ett nytt förslag till kallbadhus som kallbadarföreningen Doppingarna för fram. Och ännu saknas politiska beslut på högsta nivå i den omstridda frågan.

Av
Per Eeg-Olofsson

Sedan det gamla kallbadhuset vid Lustbåtshamnen förvandlades till drivved av stormen Sven i december 2013, har frågan om ett nytt kallbadhus varit levande. Kallbadarföreningen Doppingarna, som ägde det gamla badhuset, har redan från början framfört önskemål om ett nytt badhus på samma ställe. Lika tydligt har Oresund Heavy Industries (OHIAB) varit med att företaget inte vill se ett badhus nära den inseglingsränna som de är beroende av när stora fartyg ska in och ut från reparationsvarvet.

Kommunens fritidsförvaltning fick i uppdrag att utreda två alternativa placeringar: vid vattentornet vid Halvmånen eller vid Lill-Olas brygga. I april förra året lämnade politikerna i fritidsnämnden besked, de valde att gå på tjänstemännens linje och valde ett nytt badhus i en förlängning av Lill-Olas brygga, med en byggkostnad på mellan 12 och 13 miljoner kronor. Anledningen till att alternativet vid vattentornet föll bort har med bottenförhållanden att göra. Vid vattentornet är det mycket långgrunt, vilket skulle kräva bygge av bassänger för bad ute i vattnet. Ett dyrare och dessutom oprövat alternativ. En förhoppning i nämndens arbetsutskott var att badhuset skulle stå färdigt denna höst.

Med detta skulle man kunna tro att frågan var avgjord. Men så är inte fallet, även om fritidsnämnden antagit ett av förslagen så saknas beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Och de ser ut att dröja.

- Man kan väl säga att det ligger i träda, säger Tom Sörensson, verksamhetsutvecklare på fritidsförvaltningen.

Han berättar att det i dagsläget varken finns pengar avsatta till ett nytt kallbadhus, eller någon ansökan inlämnad till länsstyrelsen om miljöprövning.

- När frågan kommit längre upp i politiken så har vi förstått att det finns delade meningar. Det finns två alternativ och även två läger.

Nu kommer kallbadarföreningen Doppingarna med ytterligare ett förslag. Ett nytt kallbadhus ungefär där det gamla låg, men drygt 30 meter längre norrut, alltså mot vattentornet.

- Vi har själva lodat botten. Det finns en stenrevel norr om rännan. Norr om den är det väldigt grunt, runt 80 centimeter. Men söder om reveln är det badbart, runt 120 centimeter, säger Jörgen Peterson som sitter i styrelsen för Doppingarna.

- Var själva bryggan går spelar ingen roll så länge badhuset ligger rätt mot söder och väster. Den kan ju gå över den grunda delen.

OHIAB har ju protesterat mot ett nytt kallbadhus nära rännan. Tror ni att 30 meter gör skillnad för dem?

- Vad jag förstår så vill de bredda rännan. Men jag kan inte tänka mig att de vill bredda rännan så mycket som 50 meter. Och säkerheten kan man ju tänka sig att lösa med markeringsbojar för badare.

Öppet hus hos Doppingarna

Lördagen den 27 oktober håller Doppingarna öppet hus vid bastu och brygga vid Lustbåtshamnen. Mellan klockan 11 och 14 berättar de om verksamheten, bjuder på korv och fika, och berättar om det nya förslag till placering av ett kallbadhus som föreningen tagit fram.

Publicerad 17 October 2018 08:30