Förskolan Svalan i Svalöv.

Förskolan Svalan i Svalöv. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Trängsel på Svalövs förskolor tvingar föräldrar att köra till Tågarp

Ökat tryck tog politikerna på sängen

SVALÖV. Det är knökfullt på förskolorna i Svalövs tätort. Därför får föräldrar köra sina barn till Alfabo i Tågarp istället. Nu ska förvaltningen utreda möjliga lösningar, både kort- och långsiktigt, för att möta den växande förskolekön.

Av
Jonas Lundin

En lägesrapport visar att det per den 15 oktober gick 218 barn på de tre förskolorna i Svalövs tätort, det vill säga 30 fler än budgeterat. Och det väntas bli ännu fler till årets slut, nämligen 230, enligt rapporten. Mest trångt är det på Svalans förskola, som i mitten av oktober hade 90 barn, jämfört med de 69 platser man hade tänkt. ”Barn vars garantitid löper ut i januari 2019 kommer inte att få erbjudande om barnomsorg i Svalövs centralort utan kommer istället att bli erbjudna plats i Tågarp på förskolan Alfabo. Totalt handlar det om cirka 12 barn i nuläget”, står det i tjänsteskrivelsen.

Tidigare hade Svalans förskola svårt att behålla barnen, vilket gav en tom avdelning. Därför skapade man där en kulturprofil, berättar Fredrik Jönsson (C), ordförande i bildningsnämnden.

– Då vände det snabbt, så att det blev väldigt populärt bland barn och föräldrar. Då fylldes Svalan upp igen, säger Fredrik Jönsson.

Han berättar också om Språkförskolan, som tidigare låg på Solstrålens förskola, som gjordes om till en ambulerande verksamhet, vilket gjorde att det fanns lokaler att tillgå på Solstrålen.

De rapporter, som bildningsnämnden får månadsvis, visade före sommaren att det såg bra ut i Svalöv.

– Det har varit tajt i framför allt Billeberga, så vi har fått erbjuda föräldrarna i Billeberga att ta sina barn till Tågarp. Men i augusti fick vi rapport om att nu var det tajt även i Svalöv. Vi blev lite tagna på sängen i både förvaltning och politiken, säger Fredrik Jönsson.

Fredrik Jönsson (C), ordförande i bildningnämnden.

Fredrik Jönsson (C), ordförande i bildningnämnden.

I pipelinen fanns då planer på ombyggnation av Norrgårdens förskola, med utemiljö bland annat.

– Det var det vi såg framför oss. Men nu måste vi gå in och titta på hur vi löser lokalförsörjningen framför allt i Svalövs tätort, säger Fredrik Jönsson.

En svårighet som kommun är att förskolekön förändras under byggtiden av ett projekt.

– Det hade kanske varit bättre om vi byggt med lite mer luft. Om vi behöver en avdelning, att då bygga två. Där behöver vi få upp en annan framförhållning i våra beslut, säger Fredrik Jönsson.

En möjlig kortsiktig lösning i Svalövs tätort kan vara paviljong.

– Samtidigt är det en väldigt dyr lösning men vi känner att vi måste göra någonting i det korta perspektivet, säger Fredrik Jönsson.

I Billeberga finns det redan en paviljong på idrottsplatsen och det är på gång med en paviljong till Teckomatorp också den 1 januari.

– I takt med att våra samhällen utvecklas och stärks upp med nyinflyttning och en nyproduktion av bostäder så behöver vi också hitta nya platser för framför allt förskolor, säger Fredrik Jönsson.

Publicerad 20 November 2018 09:30