”Vi jobbar för människans bästa och vår egen personliga utveckling”, säger Jonas Schöld, ordförande mästare i Sankt Johanneslogen Facklan.

”Vi jobbar för människans bästa och vår egen personliga utveckling”, säger Jonas Schöld, ordförande mästare i Sankt Johanneslogen Facklan.

”Bara ritualerna som är hemliga”

LANDSKRONA. Den som går på Norra Långgatan österut och höjer blicken, kan se en stor flagga med den svenska frimurerisymbolen utanför nummer 22, ett rosa hus från förra seklets början. Lokaltidningen har stannat till och tagit en titt in i Frimurarnas Landskronaloge. På Kulturnatten i höstas hade de öppet hus för första gången.

Av
Jonas Lundin

– Syftet är att visa att Frimurarna finns i Landskrona, vi vill berätta vad vi gör och välkomna de som eventuellt vill undersöka möjligheten att bli medlemmar. Inte så att vi råder brist på medlemmar, men vi vill ge fler chansen, säger Jonas Schöld, ordförande mästare i Sankt Johanneslogen Facklan.

Vi står i matsalen någon våning upp i huset som tidigare härbärgerade en bank innan bröderna tog över det på 1940-talet. På väggarna hänger tavlor över tidigare ordföranden och vapensköldar från avlidna bröder, många av valspråken är skrivna på latin.

– När man når åttonde graden, så får man en så kallad riddargrad. Då får man en egen vapensköld och rättighet att bära en sådan här ring, säger Jonas Schöld, och visar upp en ring med den svenska symbolen för frimureriet.

Han har varit frimurare sedan tidigt 2000-tal.

– Jag jobbade väldigt mycket, var väldigt stressad. Jag blev tillfrågad ett par gånger om jag ville gå med, men jag tänkte att jag inte hinner. Sedan gav jag det en chans. Det ångrar jag inte, för det var väldigt lugnande, behagligt, säger han.

Peter Apell, som nu har ämbetsmannarollen talman, håller med om det.

– I logerummet stannar liksom tiden, det är det många som säger. I ett hektiskt arbetsliv, så kommer man dit och sätter sig. Tiden står still och man börjar reflektera över saker och ting, säger Peter Apell.

Fyra viktiga ledord i Svenska Frimurare Ordens värdegrund är tystlåtenhet, försiktighet, måttlighet och barmhärtighet. Frimureriet syftar till att göra bra män till bättre män, berättar Jonas Schöld.

– Det är en personlighetsutveckling, i att upptäcka sig själv genom våra ritualer. Det är ingen quick-fix. En resa från grad ett tio till tar mellan 15 och 20 år. Syftet med våra ritualer är att du ska lära känna dig själv bättre, förstå dig själv som människa, att vara en ödmjuk människa, säger Jonas Schöld, som själv nått nionde graden.

"Jag är fascinerad över att man efter så många hundra år, kan ha sådana fantastiska upplevelser opåverkat. Jag tror inte idag att man skulle kunna klura ut något liknande”, säger Jonas Schöld om de hemliga ritualerna som utförs i logesalen.

Frimurarna har ett rykte om sig att vara hemliga, men det enda som är hemligt är just ritualerna.

– En lyckad kväll är när man hör den som kommit för att få en grad, berätta att det var deras livs upplevelse. Det är därför det är så viktigt att hålla det hemligt vad som händer under de här tio graderna. Jag har aldrig upplevt så starka upplevelser i livet som här sju graderna, säger Peter Apell.

– De är hemliga för att de ingår i pedagogiken. Den personliga utvecklingen är upplevelsebaserad. Skulle du vetat vad som händer i förväg så är det ingen upplevelse, säger Jonas Schöld.

En stor del av Frimurarnas verksamhet består av välgörenhet. Frimurarna i Sverige skänker cirka 45 miljoner kronor om året, mycket till forskning, mot till exempel barnsjukdomar, och äldrevård, men även till direkt hjälp.

Vi går upp en våning, till själva logesalen. Innan Jonas Schöld tänder ljuset syns några små lampor i taket.

– Det är så stjärnhimlen såg ut i Landskrona den 5 maj 1955, säger han.

Det är dagen då Sankt Johanneslogen Facklan bildades.

Bildtext:

”Vi jobbar för människans bästa och vår egen personliga utveckling”, säger Jonas Schöld, ordförande mästare i Sankt Johanneslogen Facklan.

”Jag är fascinerad över att efter så många hundra år, kan ha sådana fantastiska upplevelser opåverkat. Jag tror inte idag att man skulle kunna klura ut något liknande”, säger Jonas Schöld om de hemliga ritualerna.

Svenska Frimurarorden i Landskrona

Brödraföreningen Facklan bildades 1873. Den ombildades till Sankt Johanneslogen Facklan och Brödraföreningen Kronan 1955.

Deltar den 12 oktober på Kulturnatten med öppet hus på Norra Långgatan 22, dit alla är välkomna.

Svenska Frimurare Orden

Är en självständig del av det internationella frimureriet.

Frimureriet i dess nuvarande form startade i London 1717. I Sverige genomfördes den första så kallade receptionen 1735.

Har ”stamhuset” i Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm. Därtill finns ett antal provinsialloger. Skånska provinsiallogen ligger i Kristianstad.

För att komma in i Svenska Frimurare Orden måste man vara man, ha fyllt 21 år, ha ett redligt liv, vara ostraffad och vara kristen.

Har cirka 15 000 medlemmar i Sverige och Finland.

Hans Majestät Konung Carl den XVI Gustaf är Svenska Frimurare Ordens höge beskyddare.

Mer info på www.frimurarorden.se.

Publicerad 01 January 2019 07:00