Nya ordförande valdes till viktiga nämnder

SVALÖV. Den 17 december valde kommunfullmäktige bland annat nya ordförande till några viktiga nämnder.

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden är numera Stefan Pettersson (M), i bildningsnämnden Torbjörn Ekelund (L), i vård- och omsorgsnämnden valdes Angelie Fröjd (M) till ordförande. Till ordförande i socialnämnden valdes Aase Jönsson (KD). Till ordförande i Bygg- och räddningsnämnden valdes Håkan Andersson (C).

Publicerad 01 January 2019 07:00