Matleverans med kyld mat som senare värms upp, ska nu provas i en pilostudie att delas ut till utvalda äldre i Svalövs kommun.

Matleverans med kyld mat som senare värms upp, ska nu provas i en pilostudie att delas ut till utvalda äldre i Svalövs kommun. Foto: Mostphotos

Kyld mat ska ge de äldre mat med rätt temperatur

Svalövs kommun tar till nya medel för att de äldre ska få varm mat

SVALÖV. Sedan november delar personal från kommunens gata/park-avdelning ut mat till äldre i Svalövs tätort. Nu ska kommunen också påbörja ett projekt där kyld mat delas ut för senare uppvärmning. Detta för att komma till rätta med problemet med att äldre får mat som inte håller rätt temperatur.

Av
Jonas Lundin

Exakt antal portioner som gata/park-avdelningen delar ut per dag varierar, men gatu- och parkchefen Mattias Wiman uppskattar att det är cirka 25 äldre i Svalövs tätort som varje dag får sin mat av personal från kommunens gata/park-avdelning.

– Vi har ett projekt i Svalövs tätort där vi gör det. Hemvården har ju egentligen uppdraget med att dela ut mat, men till de äldre som är mer självgående, där har vi tagit över det, för att hemvården ska kunna koncentrera sig på vårduppgifterna istället, säger Mattias Wiman.

Vad tycker ni själva om det? Funkar det att kombinera med era vanliga arbetsuppgifter?

– Vi lyckas ju kombinera det som det är just nu, men det är ju precis som hemvården säger, att det inte är vår huvudverksamhet att köra mat. Vi ska ju ägna oss åt gata/park-sysslor, men vi gör det just nu.

Hur länge gata/park-avdelningen ska göra det är oklart.

– Det är inte sagt något slutdatum. Samtidigt pågår andra projekt för att se om man kan få en bättre effektivitet i det hela, men det är det diskussioner till just nu, säger Mattias Wiman.

Anledningen till att gata/park delar ut mat till vissa äldre, har att göra med att kommunen vill avlasta hemvårdspersonalen, men också komma till rätta med problemet att äldre har fått mat som hållit för låg temperatur, berättar Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Det blir en kvalitetshöjning för hemvårdens personal, men också för den enskilda som verkligen får varm mat, säger Fredrik Jönsson.

Det finns också planer på att starta en matdistribution baserad på kyld mat, så kallad Cook and Chill. Till en början som pilotstudie inom ett begränsat område. Det är också för att se till att de äldre får mat med rätt temperatur

– Vår bedömning är att det ska bli högre kvalitet på maten, bättre kvalitet i mötet mellan brukare och personal och en positiv effekt på miljön, i och med att vi inte behöver köra med bilarna varje dag till de enskilda brukarna med mat. Och att det har en ekonomisk vinning för kommunen, säger Fredrik Jönsson.

Det kan också ge större valfrihet för de äldre, ett större inflytande att välja vad de vill äta, och när de vill göra det, menar han.

Kommunstyrelsen har beslutat att lägga 100 000 kronor ur 2019 års anslag för oförutsedda utgifter för att utreda möjligheterna och konsekvenserna av matdistribution med kyld mat. Rapporten ska vara klar senast under september.

Cook and chill

Metoden innebär att mat tillagas på vanligt sätt och sedan snabbt kyls ned till mellan 0 och 3 plusgrader. Denna temperatur ska maten hålla till den serveras. Maten får förvaras i högst fem dagar, inklusive tillagnings- och konsumtionsdag. Om maten ska ätas varm måste den upphettas till 70 grader.

Källa: Livsmedelsverket

Publicerad 16 January 2019 11:10