Svalövs kommun hyr idag fastigheter för bland annat skolor (som Billeshögskolan på bilden) och för vård och omsorg av det egna bolaget AB Svalövslokaler. Nu ska en utredning titta på om det är ett bra upplägg.

Svalövs kommun hyr idag fastigheter för bland annat skolor (som Billeshögskolan på bilden) och för vård och omsorg av det egna bolaget AB Svalövslokaler. Nu ska en utredning titta på om det är ett bra upplägg. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Extern utredning ska titta på kommunens fastigheter

Äga i egen regi eller i eget bolag - det är frågan

SVALÖV. Kommunen hyr lokaler, för bland annat sina skolor, av ett helägt kommunalt bolag, AB Svalövslokaler. Men frågan är om det är ett lönsamt system. Kanske är det bättre att som kommun äga sina fastigheter direkt? Det ska en extern utredning titta på.

Av
Jonas Lundin

– Vi har satt av 500 000 kronor i budgeten för att genomlysa verksamheten. Det första vi vill genomlysa är Svalövslokaler, säger Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

2011 sålde kommunen sina fastigheter, för till exempel skola och vård och omsorg, till det helägda bolaget AB Svalövslokaler, men någon utvärdering av det har inte gjorts förrän nu.

– Det vi vill göra är att utvärdera om vi fick det vi ville när vi gjorde den förändringen. Är det det bästa sättet att hantera kommunens fastigheter på?, säger Fredrik Jönsson.

Mycket handlar om vilket som är mest ekonomiskt fördelaktigt, att som kommun äga fastigheterna direkt eller låta ett kommunalt bolag äga dem.

– Det är ju skattemedel vi sätter in i ett kommunalt bolag i form av hyra. Sedan plockar vi tillbaka en del av pengarna tillbaka till Svalövs kommun (aktieutdelning, red. anm). Då betalar vi skatt på redan skattade medel. Är det verkligen den bästa konstruktionen när kommunen är i stort sett enda hyresgäst? Vilka är vinsterna och nackdelarna med att ha det i bolag jämfört med att ha det i egen regi, det är det vi vill att genomlysningen ska visa. Använder vi kommunens medel på bästa sätt för kommuninvånarna?

Publicerad 19 January 2019 09:30