S:t Johannes kyrka, S:t Jakobs kapell och de andra byggnaderna på kyrkogården tillhör visserligen Landskrona församling, men de ligger på kommunens mark. Nu ska det bli ändring på det.

S:t Johannes kyrka, S:t Jakobs kapell och de andra byggnaderna på kyrkogården tillhör visserligen Landskrona församling, men de ligger på kommunens mark. Nu ska det bli ändring på det. Foto: Per Eeg-Olofsson

Nu ska kyrkogården bli kyrkans egen

Landskrona församling köper mark för 3,9 miljoner kronor

LANDSKRONA.

Nu ska kapell och kyrka stå på kyrkans egen mark. Och på köpet får församlingen en garanterad uppsnyggning av parken runt Sofia Albertina.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det kan verka lite märkligt, men marken som Landskronas kyrkogård ligger på ägs inte av Landskrona församling, utan av kommunen. Byggnaderna som finns där, exempelvis S:t Johannes kyrka, S:t Jakobs kapell och kyrkogårdsförvaltningens expedition, ägs visserligen av församlingen. Men eftersom församlingen inte äger marken de står på så har församlingen inte full rådighet över hur den används. Byggnaderna står på ofri grund, som det heter på fastighetsspråk, och det vill församlingen nu ändra på.

Därför har det skrivits ett köpeavtal, där församlingen köper den runt 150 000 kvadratmeter stora kyrkogården av kommunen för 3,9 miljoner kronor. Kyrkofullmäktige i Landskrona godkände det på sitt möte i december, och kommunfullmäktige förväntas göra det samma på sitt februarisammanträde.

Att en församling inte äger marken som kyrkogården ligger på är inget unikt för Landskrona enligt Peter Grims, fastighetschef på Svenska kyrkan.

- Det finns både och. Det ser olika ut på olika ställen, säger han och förklarar bakgrunden:

- Det har att göra med att begravningsverksamheten var kommunal innan kyrkan skiljdes från staten år 2000. Nu är den inte det, och då vill vi ha full rådighet över marken där vi har verksamhet. Nu håller vi på att gå igenom hela vårt fastighetsregister, och köpet är en del av det.

Så här kan parken kring Sofia Albertina kyrka se ut efter framtida förnyelse, med bland annat lekplats och nya parkeringar. Enligt avtal ska pengarna som kommunen får in från sin försäljning av kyrkogårdsmarken gå till just detta.

Så här kan parken kring Sofia Albertina kyrka se ut efter framtida förnyelse, med bland annat lekplats och nya parkeringar. Enligt avtal ska pengarna som kommunen får in från sin försäljning av kyrkogårdsmarken gå till just detta. Skiss: Landskrona stad

Den omfattande renoveringen av Sofia Albertina har gjort att Landskrona församling ”nått botten av våra kistor” som Peter Grims uttrycker det. Därför har församlingen tagit upp lån för att bekosta markköpet. Det är dock inte endast marken som följer med köpet, utan även en garanti för att kommunen snyggar upp miljön kring Sofia Albertina kyrka med hjälp av pengarna från markförsäljningen.

- Ja, det står i kontraktet. Det gäller hela summan, säger Peter Grims.

I kommunens planer, som Lokaltidningen tidigare skrivit om, ingår nya gångar, nya perennplanteringar och en lekplats. En del av parken, mot Drottninggatan, blir en parkeringsplats omgärdad av häckar. De planerna är dock fortfarande preliminära.

Publicerad 19 January 2019 09:30