Oatly expanderar – nu väntas ett markköp från kommunen som ger plats för mer produktion och lager, men även för ett eget reningsverk.

Oatly expanderar – nu väntas ett markköp från kommunen som ger plats för mer produktion och lager, men även för ett eget reningsverk. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Oatly får mark gratis – om de bygger sitt reningsverk

Nu ska kommunstyrelsen besluta om avtal

LANDSKRONA.

Oatly, livsmedelproducenten som gör mjölk, glass med mera med havre som bas, vill bygga ut sin anläggning på Kronan, det har Lokaltidningen skrivit om tidigare. Företaget behöver mark för utbyggda produktions- och lagerlokaler, men även för ett reningsverk där Oatly ska ta hand om sitt eget processvatten.

Av
Per Eeg-Olofsson

I morgon fredag förväntas kommunstyrelsen att säga ja till ett köpeavtal där Oatly köper cirka 29 700 kvadratmeter mark, söder och öster om sin anläggning, för drygt fem miljoner kronor. Enligt avtalet får företaget knappt 10 000 kvadratmeter av den marken gratis – men på villkoret att där byggs just det reningsverk som företaget planerar. Senast den 1 januari 2022 ska reningsverket stå färdigt enligt avtalet – annars riskerar bolaget ett vite på knappt 2,5 miljoner kronor.

- Det har varit ett villkor att de tar hand om reningen själva när de fått tillstånd för utökad produktion, med mer processvatten, förklarar Ulrika Franzon, miljöinspektör på Landskrona stad.

Idag skickar Oatly sitt processvatten till Lundåkraverket, och det får de göra ännu ett tag. Oatly har ett nytt verksamhetstillstånd sedan i somras.

- Det ger en övergångsperiod till den 1 januari 2022, sedan måste de rena vattnet själva,

Oatly är en livsmedelsindustri, så det som kommer ut med vattnet är inte giftigt. Men går det ut orenat i hav och vattendrag kan det ändå skada miljön.

-Det kan vara organiskt material som är rester från deras produktion, havresrester som följer med när man tvättar utrustning och tankar. Men det är också fosfor och kväve, säger Ulrika Franzon.

- Båda kan ge döda bottnar. Kväve och fosfor för att det ger övergödning och algblomning som förbrukar syre, och havreresterna eftersom det går åt syre när de bryts ned i vattnet.

Publicerad 23 January 2019 11:22