Det är trångt om förskoleplatser i Svalövs tätort och särskilt trångt är det på Svalans förskola.

Det är trångt om förskoleplatser i Svalövs tätort och särskilt trångt är det på Svalans förskola. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Paviljong eller utbyggnad kan lösa förskolekö

Rapport med lösningsförslag på gång

SVALÖV. Det var i november som Lokaltidningen skrev om att det är knökfullt på förskolorna i Svalövs tätort. Därför får föräldrar köra sina barn till Alfabo i Tågarp istället. Lösningar kan vara att sätta upp en paviljong eller bygga ut på någon förskola. Snart läggs en rapport fram som ska hjälpa politikerna att göra det valet.

Av
Jonas Lundin

En lägesrapport från den 15 oktober visade att det gick 218 barn på förskolorna i Svalövs tätort, det vill säga 30 fler än budgeterat. Rapporten spådde också att det vid årets slut skulle vara 230 förskolebarn.

Det visade sig stämma. Per den 15 januari fanns det 227 barn inom barnomsorgen i Svalövs tätort, 39 fler än budgeterat. Mest trångt är det på Svalans förskola, som vid mitten av januari hade 97 barn men 69 platser. Enligt en kommentar till lägesrapporten den 15 januari så är det många föräldrar som hör av sig och klagar på att kommunen inte får fram fler platser i Svalövs tätort. I nuläget är svaret att föräldrar erbjuds plats på Alfabo i Tågarp, även om ”diskussioner förs om vi kan placera några i Kågeröd.”.

– Under den tiden jag varit ordförande, från januari 2013 till idag, med undantag för några månader förra året, så har vi haft den här situationen vid två tillfällen. För ett par år sedan var läget att det var helt fullt i Tågarp. Då var Tågarpsfamiljerna tvungna att köra i huvudsak till Billeberga för att få plats. Nu har vi en omvänd situation där Svalövsföräldrar, och i viss mån även föräldrar från Billeberga och Teckomatorp, får erbjudande om plats i Tågarp. Detta är inte alls det vi strävar efter, säger Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.

– Lagen säger att man måste kunna erbjuda plats inom fyra månader inom kommungränsen. Vi har en högre ambition, nämligen att erbjuda plats i orten där man bor eller nära. Vi har en högre ambition än vad lagen kräver. Det har vi lyckats med den mesta delen av tiden, säger han.

På bildningsnämndens nästa möte kommer utbildningschef Hans Dahlqvist att presentera en plan för hur situationen ska lösas. Sedan är det upp till politikerna att besluta.

– I sådana här lägen brukar det finnas två huvudalternativ: satsa på ytterligare en paviljong någonstans eller permanent utbyggnad. Men paviljonglösningar är jättedyra. Om det finns möjlighet så satsar vi hellre på permanent utbyggnad. Kanske tar det några månader längre tid men det blir bättre när det är klart, både för barn, föräldrar och personal. Därför strävar vi hellre efter permanenta utbyggnader, säger Torbjörn Ekelund.

Publicerad 04 February 2019 10:00