Förslaget att dra in bussturer på 61 olika linjer från augusti skulle spara sex miljoner kronor. D

Förslaget att dra in bussturer på 61 olika linjer från augusti skulle spara sex miljoner kronor. Foto: Mostphotos

Beslut om indragna busslinjer får vänta

Skånetrafiken får mer tid för dialog med kommunerna

SVALÖV. Tidigare i veckan skrev Lokaltidningen om Skånetrafikens planerade neddragningar på olika busslinjer efter sommaren. Men det förslaget skjuts nu upp för att Skånetrafiken ska få mer tid för dialog med kommunerna.

Av
Jonas Lundin

På fredagen skulle Region Skåne kollektivtrafiknämnd besluta om Skånetrafikens internbudget 2019. Där fanns besparingsförslag om att dra in turer på 61 busslinjer över hela Skåne, det gällde främst tidiga och sena turer med få resenärer. En del kommunpolitiker från olika håll i Skåne, bland annat Svalövs kommunstyrelseordförande, Fredrik Jönsson (C), var kritiska mot vad de uppfattade som en bristande dialog från Skånetrafikens sida. I Landskrona/Svalöv-trakten, så skulle neddragningsplanerna beröra vissa turer på linjerna 230, Billesholm-Svalöv-Teckomatorp, 243 Röstånga-Svalöv och 260 Ekeby-Tågarp-Landskrona.

Men på fredagens möte beslöt politikerna i kollektivtrafiknämnden att skjuta upp beslutet för att få mer tid för dialog med kommunerna. MP, S och V, som sitter i opposition, ville återremittera hela internbudgeten, men det blev återremiss enbart på den del av internbudgeten som berör trafikområdet buss.

- Alliansen yrkade återremiss på den delen av internbudgeten som berör trafikområdet buss. Syftet är att göra det för att få en budget på plats som kan utöva en ekonomisk styrning, samtidigt som vi skapar tid för dialog mellan Skånetrafiken och kommunerna, säger Torbjörn Ekelund (L), ersättare i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

- Nu får förvaltningen i Skånetrafiken tid att ta kontakt med de kommuner som drabbas, sätta sig ned och samverka, för att se vad det hela får för effekt. Finns det kanske alternativa åtgärder som kommunerna kan föreslå? På vissa håll finns det kanske en alternativ lösning, säger Torbjörn Ekelund.

Han hoppas att det kan finnas ett färdigt förslag på kollektivtrafiknämndens möte i mars.

Publicerad 08 February 2019 15:10