50 provisoriska p-plaster föreslås på Lantlyckan.

50 provisoriska p-plaster föreslås på Lantlyckan. Foto: Jonas Lundin/ARkiv

50 provisoriska p-platser föreslås på Lantlyckan

Behövs när Trafikverket ska bygga nya stationen

SVALÖV. Förra veckan skrev vi om att ett trygghetsboende tycks bli ett av de första byggena på Lantlyckan. Men närmast lär det bli en provisorisk parkering med cirka 50 platser där.

Av
Jonas Lundin

I december 2021 ska pågatågen rulla på Söderåsbanan, med stopp i bland annat Kågeröd och Svalöv. I Svalöv ska en ny tågstation byggas invid Kvarnhuset. För att bygga den så behöver Trafikverket ta den befintliga parkeringen (cirka 75 platser) i anspråk, från och med november. Det gäller alltså parkeringen norr om Kvarnhuset och den yta som idag är parkering mellan Kvarnhuset och järnvägen.

Därför behövs det fler p-platser. Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beslutat om att bygga cirka 35 permanenta p-platser invid Persbo. Nu föreslår förvaltningen att det även ska byggas cirka 50 provisoriska p-platser på Lantlyckan längs Onsjövägen, strax väster om järnvägsöverfarten.

Ärendet om de provisoriska p-platserna på Lantlyckan kommer upp på samhällsbyggnadsnämndens bord på torsdag.

Publicerad 19 February 2019 13:10