Den som dagligen gått till och från plattformarna vid Landskrona station har fått vänja sig vid att nya vägar förbi pågående markarbeten.

Den som dagligen gått till och från plattformarna vid Landskrona station har fått vänja sig vid att nya vägar förbi pågående markarbeten. Foto: Per Eeg-Olofsson

Stökigt på stationen fram till våren

Ännu ingen ljusning i frågan om gångtunneln

LANDSKRONA.

Vinterns byggstök vid stationen har stadens in- och utpendlare fått leva med sedan oktober. Snart är det slut med att hållplatserna flyttas, men ytterligare drygt två månader med passage förbi byggstaket väntar.

Av
Per Eeg-Olofsson

Helt enkelt har det inte varit för resenärerna i vinter, särskilt inte för de som byter mellan tåg och buss.

Markarbeten pågår, som ska flytta hållplatserna för regionbussar till nya hållplatser i mitten av Stationstorget, där det tidigare varit en sällan använd grönyta. Samtidigt förstärks också körbanan närmast vänthallen och nya Pressbyrån – år av trafik med trådbussarna har gjort att marken där sjunkit och hjulspår uppstått.

Och de markarbetena gör att hållplatserna, både för stadsbusslinjerna och för regionbussarna, flyttats flera gånger. Nu på måndag, den 25 februari, sker sista aviserade förändringen av var bussarna avgår. Då stängs hållplatsläge B, det som är längst ifrån stationen vid den gamla Pressbyrå-kiosken. Det innebär att regionbussarna som gått därifrån istället går från hållplatsläge D på andra sidan, vid Ica Kvantums parkering. Stadsbusslinje 4 mot Borstahusen, flyttas även den till hållplatsläge D. Som tidigare går stadsbuss 1, i båda riktningarna, från läge C och stadsbuss 5 Centrum-Borstahusen går från läge A.

Sedan igår är hållplatsläge D stängt. Den 25 februari stängs istället hållplatsläge B av för trafik. Det innebär att regionbussarna som gått därifrån istället går från hållplatsläge D på andra sidan, vid Ica Kvantums parkering. Stadsbusslinje 4 mot Borstahusen, flyttas även den till hållplatsläge D.

Sedan igår är hållplatsläge D stängt. Den 25 februari stängs istället hållplatsläge B av för trafik. Det innebär att regionbussarna som gått därifrån istället går från hållplatsläge D på andra sidan, vid Ica Kvantums parkering. Stadsbusslinje 4 mot Borstahusen, flyttas även den till hållplatsläge D. Illustration: Skånetrafiken

Det är vad som gäller fram till den 1 mars enligt Skånetrafiken. Sedan ska ordningen vara återställd – åtminstone vad gäller hållplatserna längs vändslingan. Då ska nämligen kanternas längs slingan vara klara enligt entreprenörens tidsplan. Sedan väntar ytterligare drygt två månader med markarbeten framför vänthall och pressbyråkiosk, och vid de nya hållplatserna för regionbussarna. I mitten av maj beräknas alla markarbeten vara klara.

Ombyggnaden vid stationen påverkar inte bara bussarna. Både gående och cyklister har fått vänja sig vid att ta nya vägar.

Ombyggnaden vid stationen påverkar inte bara bussarna. Både gående och cyklister har fått vänja sig vid att ta nya vägar. Foto: Per Eeg-Olofsson

Sedan några veckor finns en ny cykelparkeringsyta mellan Netto och plattformen för norrgående tåg. Den är belagd med marksten, men saknar ännu själva cykelställen. De kommer levereras under vecka 10 meddelar stadsmiljöchefen Tora Broberg i ett mejl, alltså mellan den 4 och 10 mars.

I en sista etapp av ombyggnaden finns att öppna gångtunneln under spåren österut, planer som funnits i flera år. En pendlarparkering på den sidan ska göra det enklare för de som byter från bil till tåg är tanken. Men ännu har ingen tidsplan för den etappen presenterats. Och en sådan verkar dröja, kommunen och Trafikverket har ännu inte kommit överens om vem som ska göra och betala vad. ”Diskussioner pågår mellan staden och Trafikverket angående teknisk lösning och finansiering” skriver Tora Broberg i ett mejl.

Så påverkas busslinjerna

18-22 februari: Läge D stängs. Regionsbussarna avgår från Läge B.Linje 1 avgår från Läge C i båda riktningarna. Linje 5 flyttas till Läge C.

25 februari - 1 mars: Läge B stängs. Regionsbussarna avgår från Läge D. Linje 4 avgår från Läge D.

Publicerad 19 February 2019 08:00